Noodcentrales Oost-Vlaanderen kondigen acties aan

De socialistische vakbond ACOD Overheidsdiensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de noodcentrales 101 en 112 in Oost-Vlaanderen. De oorzaak is het "blijvende personeelstekort". Volgens de directie neemt de selectieprocedure nu eenmaal tijd in beslag.

"Het personeel in Oost-Vlaanderen dreigt met georganiseerde werkonderbrekingen vanaf maandag 23 september", staat in de mededeling. Vakbondsman Jo Schelstraete wijst er ook op dat acties "snel kunnen uitbreiden naar andere provincies".

Het personeelstekort in de noodcentrales is niet nieuw. Schelstraete geeft toe dat de federale regering eind vorig jaar 2 miljoen euro heeft vrijgemaakt om 121 operatoren extra aan te werven, "maar die zijn er nog altijd niet in de centrales", zegt de vakbondsman. Hij schat dat de eerste operatoren pas in februari 2014 de centrales zullen versterken.

"Het duurt tergend lang vooraleer het personeel op het terrein verbetering merkt", klinkt het in het persbericht. "Een aantal centrales werkt bijna voortdurend met een onderbezetting en het personeel kan niet blijven extra diensten draaien." Als het tot acties komt, worden de taken in de noodcentrales overgenomen door de politie.

Op donderdag 26 september is er overleg gepland, maar daar verwacht Schelstraete weinig heil van. In de noodcentrales in België werken volgens de vakbondsman ongeveer 270 mensen.

"Selectieprocedure neemt tijd in beslag"

"Het aanvullen van het personeelstekort voor het Hulpcentrum 100/112 neemt zijn tijd, we zien dat de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken initiatieven neemt om het personeel aan te werven", verduidelijkt Sofie Vanhoutte, waarnemend directeur van het Hulpcentrum 100/112 Oost-Vlaanderen.

Volgens Vanhoutte heeft de selectieprocedure een zeker doorlooptijd en moet nieuw personeel daarenboven nog eens een opleiding van 6 maanden volgen vooraleer het ingezet kan worden. "Het gaat overigens om een zware opleiding en het is geen evidente job, ook daarna is er uitval."

Toch worden er volgens haar dit jaar nog zes extra operatoren voorzien.