Welk fiscaal voordeel voor lening voor een huis?

Vlaams minister Freya Van den Bossche geeft een schot voor de boeg. De staatshervorming maakt Vlaanderen bevoegd voor de fiscale aftrek voor de lening voor het eerste huis. Maar hoe zal Vlaanderen dat doen? Ook al omdat blijkt dat die zogenaamde woonbonus steeds meer zal kosten aan de Vlaamse schatkist.

Van den Bossche en haar partij SP.A vinden wonen een prioriteit. Daarom moet Vlaanderen geld vrij maken om Vlamingen te helpen bij het kopen van een woning.

De partij wil de aftrek ook socialer maken door een vast tarief van 45 pct voor iedereen (dus niet langer de marginale aanslagvoet die voor rijkeren kan oplopen tot bijvoorbeeld 50 pct.). Volgens berekeningen van Van den Bossche betekent dit dat wie in de hoogste inkomensschijf valt jaarlijks 150 euro verliest, terwijl wie in de laagste schijf valt elk jaar 452 euro meer krijgt, zo zegt ze in De Morgen.

Van den Bossche wil daarnaast een voordeel geven aan alleenstaanden en eenoudergezinnen, die het moeilijker hebben om hun woning te kunnen kopen. In het voorstel zouden zij de woonbonus anderhalve keer krijgen.

De meeste andere partijen willen voorlopig hun mening nog niet geven. Liesbeth Homans van de N-VA zegt wel dat ze het niet eens is met het voorstel om de huidige fiscale aftrek te vervangen door een belastingvermindering. "Een vermindering is voor iedereen hetzelfde, de aftrek is afhankelijk van uw inspanningen op de arbeidsmarkt", legt ze uit.

Voor alle duidelijkheid: de woonbonus treedt pas in werking in 2015. Tot dan verandert er niets. Leningen die tot 2015 worden ondertekend blijven genieten van het huidige fiscale voordeel.

Kortom: Welk fiscaal voordeel wilt u voor een hypothecaire lening?

Uw onderbouwde en beschaafd geformuleerde mening is welkom.

 


 

lees ook