15-jarige die naar India wil, gaat naar Cassatie

De advocaat van de 15-jarige jongen die richting India wou trekken om er een opleiding te volgen in een boeddhistisch klooster, heeft cassatieberoep aangetekend tegen de beslissing van de jeugdrechter van het Gentse hof van beroep. Dat zegt de moeder van de jongen. Het hof van beroep oordeelde dat de jongen het land niet mag verlaten, maar volgens de verdediging van de jongen zijn er mogelijk procedurefouten gemaakt.

Het hof van beroep herriep vrijdag de beslissing van de jeugdrechter in eerste aanleg en oordeelde dat er eerst een onderzoek moest worden gevoerd naar de precieze toestand en omstandigheden waarin de minderjarige leeft.

Het maatschappelijk onderzoek dat de jeugdkamer van het Gentse hof van beroep beval, mag maximaal 75 dagen in beslag nemen. Op basis van het onderzoek zou het hof van beroep later ten gronde oordelen over de zaak.

De advocaat die de tiener toegewezen kreeg bij de procedure voor de jeugdrechtbank, heeft cassatieberoep aangetekend. De moeder hoopt dat haar zoon op korte termijn toch kan vertrekken.