"Dit is wettelijk blokkeren van sociaal overleg"

De christelijke bediendebonden LBC-NVK en CNE gaan actievoeren tegen het bereikte compromis over een gelijk statuut voor arbeiders en bedienden. De vakbonden nemen het niet dat in het compromis de opzegtermijn als wettelijk maximum geldt en dat er niet over hogere opzegtermijnen kan worden onderhandeld.

"In het compromis van 5 juli staat onder meer dat de nieuwe opzegregeling ook het wettelijke maximum is. Wat concreet zou betekenen dat op het niveau van de sectoren en op het niveau van de ondernemingen er geen bijkomende afspraken zouden kunnen worden gemaakt over hogere opzegtermijnen. Dit is het wettelijk blokkeren van sociaal overleg, zo maak je het overleg onmogelijk en monddood", zegt Ferre Wyckmans van de LBC.

In het compromis dat is uitgewerkt over het eenheidsstatuut, is opgenomen dat de afgesproken opzegtermijnen een maximum zijn. Sectoren en bedrijven mogen dus niet afspreken om betere opzegtermijnen bij collectief ontslag in te voeren. Uitzonderingen naar beneden kunnen wel, wat tot onvrede leidt bij de bonden.

Volgens de bediendebonden oefent de werkgeversorganisatie VBO druk uit om de nieuwe regeling in wetteksten te gieten. "Er zou dus een sociale blokkering naar boven toe komen, en de poort naar beneden zou worden opengezet. Dat is onaanvaardbaar." De bonden waarschuwen voor sociale onrust bij de bedrijven. "Ik wil het eerste bedrijf wel eens zien waar men met zo'n wettelijk maximum afkomt", aldus Wyckmans.

Morgen gaan enkele honderden militanten actievoeren aan het VBO en de ministerraad. Het compromis over de gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden werd begin juli bereikt, na lang aanslepende onderhandelingen.

Werkgeversorganisaties zijn boos

VOKA, de koepel van de Vlaamse ondernemers, noemt de eisen van de vakbonden "onaanvaardbaar". Er moet één gelijke regeling zijn voor heel het land, zonder extra's, zo luidt het.

Ook ondernemersorganisatie Unizo wil niet dat er van de compromistekst over het eenheidsstatuut wordt afgeweken. Dat zegt Karel Van Eetvelt (foto links), gedelegeerd bestuurder van Unizo. "Indien de regering en de minister van Werk willen dat de compromistekst overeind blijft, moeten ze zich aan het compromis houden", aldus Van Eetvelt.

Pieter Timmermans van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, vindt de actie van de christelijke vakbond onbegrijpelijk. "Dit gaat de kosten voor de bedrijven de hoogte injagen”, zegt hij.

"Waarom nu al actievoeren?"

De andere bediendebonden begrijpen niet waarom hun collega's van de christelijke bond nu al actievoeren. Volgens de socialistische vakbond kan er immers nog wel worden onderhandeld over de opzegtermijnen.

"In de compromistekst van 5 juli was dat inderdaad niet duidelijk, maar in de ontwerpwetteksten die intussen tot stand zijn gekomen, staat wel degelijk dat over (hogere) opzegtermijnen kan worden onderhandeld in de bedrijven", zegt Erwin De Deyn (foto links). "Maar we blijven natuurlijk waakzaam bij de verdere afhandeling van die ontwerpwetteksten in het parlement."

De liberale bond noemt de actie van de LBC "voorbarig zolang het compromis nog niet in definitieve wetteksten gegoten is".