"Mensen zullen zich beter voelen als overheid transparanter is"

Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, vindt dat het online toezicht van de Amerikaanse overheid het vertrouwen van de internetgebruikers schaadt. Hij roept de regering op om meer uitleg te geven aan de burgers.

Zuckerberg deed zijn uitspraken tijdens een zeldzaam publiek optreden. Hij roept de regering op om het publiek duidelijker uit te leggen waarom er data opgevraagd worden bij de grote internetbedrijven.

"Wat ik kan zeggen op basis van de data die ik bij Facebook zie, is dat ik denk dat de mensen zich beter zouden voelen als de overheid transparanter zou zijn en meer zou communiceren over hoe ze data van ons opvragen en naar welke data ze op zoek zijn", zegt Zuckerberg.

"Op basis van de berichten in de media is het onduidelijk of het aantal aanvragen van de regering dichter bij een duizendtal ligt of dichter bij honderd miljoen."

Zuckerberg vreest dat het nieuws de andere landen van de VS zou kunnen vervreemden en de innovatie wereldwijd zou kunnen schaden. "Uitspraken als "we bespioneren alleen niet-Amerikanen" doen de zaak echt geen goed", beklemtoont Zuckerberg. "Wij bieden een internationele dienst aan."

Volgens Zuckerberg zijn de onthullingen van het online toezicht van de overheid veel schadelijker voor het bedrijf dan de kritiek op de privacy policy van Facebook, die toch ook zwaar onder vuur ligt.