"Stop de stiefmoederlijke behandeling van CVS"

De SP.A wil dat de stiefmoederlijke behandeling van mensen met het chronische-vermoeidheidssyndroom ophoudt. Dat hebben staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez, senator Bert Anciaux en Kamerlid Maya Detiège tijdens een rondetafel over de ziekte gezegd. "Minstens 25.000 Belgen kampen met deze aandoening", vatte Anciaux samen. "Desondanks is er nog steeds bijzonder weinig erkenning door de medische wereld en de samenleving in het algemeen."
John Crombez.

Een deel van de medische wereld trekt het bestaan van het syndroom nog steeds in twijfel en situeert de oorzaak vaak in de psychologische sfeer.

"Terwijl andere landen stappen zetten om een einde te maken aan de stiefmoederlijke behandeling van CVS blijft het in ons land stil", stelt de SP.A. "Patiënten met CVS worden nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd en moeten vaak op eigen houtje op zoek naar hulp."

De partij wil nu in Kamer en Senaat een resolutie indienen. "Daarin vragen we de regering om een betere vorming van de zorgverstrekkers en om informatie voor de brede samenleving", aldus Anciaux.

"Een resolutie is natuurlijk geen wondermiddel, maar het vestigt de aandacht op de problematiek. Als de regering er geen rekening mee houdt, wordt dat niet geapprecieerd in het parlement."

Bovendien hebben Detiège en Anciaux met Crombez een lid van die federale regering achter zich. "Als je zelf op zoek moet naar wat je hebt, gaat er iets fout met het systeem", stelt ook de staatssecretaris.

Volgens Crombez is het mogelijk vanuit de federale regering de maximumfactuur van de patiënten te plafonneren, "maar dan moet er eerst werk worden gemaakt van een betere erkenning".