Geen Vlaamse steun voor steden en gemeenten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois vindt dat de steden en gemeenten zich niet te veel illusies moeten maken over financiële steun van de Vlaamse overheid.

In "Terzake" op Canvas heeft minister Bourgeois (N-VA) berekend dat de uitgaven van de gemeenten de voorbije jaren dubbel zo snel zijn gestegen als de inkomsten. De gemeenten krijgen weliswaar minder uit dividenden zoals van Dexia, maar door de crisis ook minder uit belastingen.

De uitgaven bestaan overigens voor 59% uit lonen en pensioenen voor het personeel, zowat 29% gaat naar politie en het OCMW en 12% naar nieuwe investeringen, aldus Bourgeois.

De gemeenten hopen nu op hulp van de Vlaamse overheid, maar dat zit er volgens Bourgeois niet in. Vlaanderen heeft fors bespaard en de tering naar de nering gezet, vindt hij, en nu moeten de gemeenten dat dus ook maar doen. 

Concreet raadt de minister de gemeentelijke overheden aan om efficiënter te gaan werken en eens na te denken welke kerntaken ze absoluut willen uitvoeren en welke ze eventueel kunnen schrappen. Daar is geen algemene raad voor, want alle gemeenten zijn verschillend, merkt Bourgeois op.

In dat verband merkt hij het voorbeeld op van de besparingen die zijn partijgenoot en voorzitter, tegelijk Antwerps burgemeester Bart De Wever wil doorvoeren.

Hoe dan ook kan Bourgeois niets doen aan de pensioenlasten, want die zijn een bevoegdheid van de federale overheid, niet van de Vlaamse. Inzake investeringen is wel al het budget van het Gemeentefonds jaarlijks met 3,5% verhoogd. Op die manier kan Vlaanderen de investeringen van de gemeenten wel degelijk ondersteunen. Anderzijds wil Bourgeois ook permanent overleg met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, maar de belangrijkste boodschap blijft dus de tering naar de nering zetten en besparen.