"Conflict is vastgelopen, willen praten over staakt-het-vuren"

De Syrische vicepremier Qadri Jamil zegt dat geen van de strijdende partijen in Syrië sterk genoeg is om de oorlog te beslechten. "Het conflict is vastgelopen", zegt hij. Volgens Jamil is het regime bereid om te onderhandelen over een bestand.
AFP ImageForum

De vicepremier doet de opvallende uitspraken in een interview met de Britse krant The Guardian. "Noch de gewapende oppositie, noch het regime is in staat om de oorlog te beslechten. Die balans van krachten zal ook de komende tijd niet veranderen", geeft hij toe.

De Syrische regering wil daarom in Genève praten over een staakt-het-vuren. Dat bestand moet dan bewaakt worden door een internationale missie van VN-soldaten, "zo lang die van neutrale of bevriende landen komen", zegt Jamil.

Het is voor het eerst dat iemand van het regime openlijk praat over een bestand en een toekomstige politieke uitweg voor het conflict. Wat zou de regering dan concreet voorstellen in Genève? "Een einde aan de externe interventie (het regime beweert dat de oorlog het werk is van terroristen, red.), een wapenstilstand en de start van een politiek proces dat moet leiden tot zelfbeschikking voor het Syrische volk, zonder buitenlandse bemoeienis en op een democratische manier."

AP2013

Kans op slagen?

Waarnemers zien in de uitspraken van de vicepremier een teken dat bondgenoot Rusland het regime aan de onderhandelingstafel probeert te krijgen, en dat die pogingen stilaan succes lijken op te leveren. Anderzijds, Qadri Jamil is lid van een kleine, seculiere partij, die vorig jaar door president Assad in de regering werd opgenomen. Hij deed dat in een poging om het beeld te breken dat de Baath-partij het alleen voor het zeggen heeft.

Eerdere pogingen om de strijdende partijen in Syrië rond de Zwitserse tafel te krijgen, zijn mislukt. Het regime zei bereid te zijn om een delegatie te sturen, maar de Syrische oppositie stuurt enkel iemand als Assad eerst opstapt.

Bovendien wil het Westen dat de Syrische Nationale Raad de oppositie vertegenwoordigt, maar daar verzet het regime zich dan weer tegen. Bovendien is het ook maar de vraag in hoeverre de SNR de uiteenlopende fracties vertegenwoordigt die strijden tegen Assad.

AP2012

"Iran is bereid om te bemiddelen"

Intussen heeft de Iraanse president Hassan Rouhani laten verstaan dat zijn land bereid is om te bemiddelen in het conflict. Rouhani lijkt de voorbije weken een gematigdere koers te kiezen dan zijn voorganger Ahmadinejad, en dat de belangrijkste bondgenoot van Assad in de regio wil bemiddelen, is in elk geval een belangrijk signaal.

"We moeten de handen in elkaar slaan om constructief te werken aan een nationale dialoog, of het nu in Syrië of in Bahrein is. We moeten een sfeer creëren waarbij de volkeren van de regio over hun eigen lot kunnen beslissen. Daarom kondig ik aan dat mijn regering bereid is om de dialoog te begeleiden tussen de Syrische regering en de oppositie", schrijft Rouhani in een brief aan de Washington Post.