"We zullen oplossing vinden voor begin 2014"

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) erkent dat er te weinig plaatsen zijn in de kinderpsychiatrie, maar ze belooft dit jaar nog beterschap. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil dat er een "doorgedreven en onvoorwaardelijke samenwerking" komt tussen de (Vlaamse) jeugdhulp en de (federaal gefinancierde) kinder- en jongerenpsychiatrie.

Vanmorgen raakte bekend dat een 13-jarig, zwaar autistisch meisje uit Oost-Vlaanderen al enkele dagen in een psychiatrische instelling voor volwassenen verblijft door plaatsgebrek in de kinderpsychiatrie.

"We zullen een oplossing vinden vóór begin 2014", belooft minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS). Ze erkent dat er in de kinderpsychiatrie in het algemeen te weinig plaatsen zijn, en zeker voor crisisopvang, en belooft om samen met de gewesten en de gemeenschappen een oplossing te vinden.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wijst erop dat gesloten instellingen voor kinderpsychiatrie een federale bevoegdheid zijn. Omdat er in die gesloten instellingen voor kinderpsychiatrie onvoldoende plaatsen zijn, belanden er soms minderjarigen in de Vlaamse gemeenschapsinstellingen.

Vandeurzen pleit voor een betere samenwerking tussen de Vlaamse jeugdhulpinstellingen en de federale instellingen voor kinder- en jongerenpsychiatrie. Volgens hem is er een "gedeelde verantwoordelijkheid" om te zorgen dat jongeren met complexe hulpnoden de juiste hulp krijgen. Om de samenwerking tussen de verschillende instellingen te bevorderen, lanceerde Vandeurzen vorige week nog een projectoproep. Doel is dat er voor jongeren met complexe hulpvragen "combinaties van hulp" en "flexibele trajecten" kunnen worden gerealiseerd.