Begrotingsklus geklaard zonder besparingen of belastingen

De federale regering is klaar met de bijsturing van de begroting van dit jaar. Dat is gelukt zonder nieuwe besparingen of belastingen, dankzij een overschot in de sociale zekerheid en het dividend van de restbank van Fortis. De regering-Di Rupo behoudt ook een buffer van 230 miljoen euro.
Minister van Begroting Olivier Chastel (MR) is een tevreden man.

De doelstelling blijft om het begrotingstekort terug te dringen tot 2,5 procent van het bbp en het structurele saldo met 1 procent te verbeteren. De ambitie is om uit de Europese buitensporige-schuldprocedure te geraken.

De regering realiseerde tijdens deze controle een begrotingsaanpassing van 218 miljoen euro. Dat bedrag is afkomstig van twee technische correcties op het verslag van het monitoringcomité. Zo kreeg de regering groen licht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen om een dividend van 75 miljoen euro van Royal Park Investments (de verkochte restbank van Fortis) in de begroting in te schrijven. Ook kwam er een hogere storting van 14,8 miljoen euro vanuit het Muntfonds.

Daarnaast boekte het Riziv een minderuitgave van 84 miljoen euro die nog in de cijfers van het monitoringcomité was verrekend, en besliste de regering 45 miljoen euro te blokkeren op de provisies voor 2013 en 2014.

Morgen worden de details van het begrotingshuiswerk aan de Europese Commissie meegedeeld.