Calvo: "Manier van afvalverwerking is niet oké"

Groen-politicus Kristof Calvo noemt het lekken van de radioactieve gel uit de opslagvaten in Dessel "een probleem met grote financiële en technologische gevolgen". Open VLD vindt dan weer dat er uit het incident "de nodige lessen getrokken moeten worden".

Vanmorgen raakte bekend dat in de opslagplaats voor kernafval Belgoprocess in Dessel een laagradioactieve gel gelekt is uit enkele opslagvaten. "Dit is een probleem met grote financiële en technologische gevolgen", reageert Groen-politicus Kristof Calvo in "De ochtend". "Het is duidelijk dat de manier waarop dergelijke vaten vandaag de dag verwerkt worden, eigenlijk niet oké is."

"Het spreekt voor zich dat wat de opslag van radioactief afval betreft, alleen het beste goed genoeg is", gaat Calvo voort. "Die vaten bestaan nu 20 jaar, maar ze zouden eigenlijk honderden jaren moeten meegaan. Dit klopt gewoon niet."

Calvo dringt nu aan op actie. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat de wijze van verwerking tegen het licht wordt gehouden. Is er een structureel probleem, en daar lijkt het op, dan moet die worden bijgestuurd." Het is aan Electrabel, afvalbeheerder Belgoprocess en het NIRAS om te bekijken hoe de verwerking veilig kan gebeuren. De groenen eisen ook onder meer een spoedbijeenkomst van de subcommissie Nucleaire Veiligheid.

"Lessen trekken uit dit incident"

Willem-Frederik Schiltz van Open VLD vindt dan weer dat er na het onderzoek naar de oorzaak van de lekken "de nodige lessen getrokken moeten worden opdat dergelijke incidenten kunnen worden vermeden". Het feit dat het probleem werd ontdekt, wijst er volgens hem op dat de inspecties werken.

Schiltz wil dat het incident "in alle transparantie" besproken wordt in de subcommissie Nucleaire Veiligheid. De Open VLD'er zal dan ook het nodige doen om die in oktober bijeen te laten komen.

Zelf zit Willem-Frederik Schiltz met een aantal vragen. Hij wil bijvoorbeeld weten of er nog vaten in de toekomst onderhevig kunnen zijn aan hetzelfde fenomeen, hoe de verpakking en de controles hierop juist verlopen en welke interactie er is tussen producent, controle-instanties en afvalverwerker.

Burgemeester Kris Van Dijck: "Efficiënt en degelijk opgevolgd"

Volgens de Desselse burgemeester Kris Van Dijck (N-VA) bewijst de ontdekking dat de opvolging ter zake "efficiënt en degelijk" gebeurt. "Ik stel vast dat alle instanties die op de een of andere manier betrokken zijn, inclusief de lokale autoriteiten, in kennis gesteld zijn van het incident", zegt hij aan het persagentschap Belga.

Het is niet onlogisch dat de gel een licht radioactieve besmetting vertoont, "want het vat bevat naast het beton natuurlijk ook radioactief afval dat door beton geïmmobiliseerd dient te zijn", zegt burgemeester Van Dijck nog.

In het licht van de definitieve opslag van laag- en kortlevend nucleair afval is het voor de N-VA'er "van fundamenteel belang" dat dergelijke fenomenen onderzocht worden en dat de nodige maatregelen genomen worden om zulke gelvorming te vermijden.