Radioactieve gel gelekt uit opslagvaten in Dessel

In de opslagplaats voor kernafval bij Belgoprocess in Dessel is een laagradioactieve gel gelekt uit 5 vaten. De gel werd ook nog in zo'n 40 andere vaten aangetroffen. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid. Volgens Electrabel moet de oorzaak worden gezocht bij de aanwezigheid van grind in het betonmengsel waar het afval ingekapseld zit. Dat blijkt alleszins uit de eerste analyses.

In de opslagbunkers van Belgoprocess wordt laagradioactief afval afkomstig uit de kernreactoren van Doel gestockeerd. Bij een controle in februari ontdekten experts van het NIRAS (Nationaal Instituut voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) dat er een gel lekte uit vijf vaten waarin het radioactieve afval ingekapseld zit in beton.

Electrabel werkte na de vaststelling van de feiten samen met het NIRAS een gecoördineerd actieplan uit om de oorzaak te onderzoeken. De gel blijkt volgens de eerste analyses het resultaat van een zogenoemde alkali-silicareactie, een bekend fenomeen in de bouwkunde. In de vaten wordt grind verwerkt in de betonstructuur, die het laagradioactieve afval binnenin omhult. Het zou dat grind zijn dat is gaan reageren met het kernafval. De gel werd ook nog in 40 andere vaten aangetroffen, maar die lekken niet.

Electrabel voert momenteel nog verschillende testen en analyses uit: betontesten, chemische en radiologische analyses van de substantie en het verzamelen van technische informatie. In functie van de definitieve resultaten van deze testen, zullen "de nodige maatregelen worden genomen om de opslag en berging in alle veiligheid en op lange termijn voort te garanderen", klinkt het.

"Geen risico voor gezondheid of milieu"

Bij Belgoprocess zegt men dat de lekken geen gevaar met zich meebrengen. "Jullie moeten zich geen zorgen maken", aldus woordvoerder Bart Thieren in "De ochtend". "Belgoprocess staat voor de veilige opslag van dit type afval. Er is geen gevaar voor de gezondheid, voor onze mensen of voor het milieu."

Ook het NIRAS bevestigt dat het fenomeen geen nucleair of radioactief risico inhoudt en geen invloed heeft op het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, de omwonenden en de omgeving.

De vaten zelf hebben overigens geen veiligheidsfunctie, luidde het. "Het systeem is zo opgebouwd dat het afval nooit uit de installatie kan sijpelen. Buiten het vat heb je nog de omgeving, het gebouw, zodat we kunnen garanderen dat niets uit de installatie ontsnapt."

Bij Belgoproces in Dessel liggen meer dan 7.000 vaten met licht radioactief afval. Ze worden om het half jaar gecontroleerd, nadat tien jaar geleden roest is ontdekt op de vaten. Electrabel heeft voorlopig de verwerking van kernafval uit Doel stilgelegd.