Regering verkoopt 1.040 "rijkswachterswoningen"

De federale regering heeft een verkoopprocedure goedgekeurd voor zowat 1.040 zogenoemde rijkswachterswoningen. Het gaat om huizen en appartementen van de staat die door ex-rijkswachters werden of worden bewoond. De regering mikt voor dit jaar op 25 miljoen euro opbrengst.

De vroegere rijkswachters genoten een "woonrecht". Dat houdt in dat ze tot aan hun pensioen op grond van hun rijkswachtersstatuut aan gunstige voorwaarden een staatswoning kunnen betrekken, als onderdeel van hun loonpakket.

Van de 1.040 staatswoningen zijn er momenteel nog 402 bewoond door ex-rijkswachters. Van de overige 600 staat zowat de helft leeg en wordt de helft bezet "ten precairen titel", bijvoorbeeld door vzw's.

Als reden voor de verkoop voert bevoegd staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) aan dat de overheid in tijden van budgettaire krapte geen 600 woningen zonder functie kan aanhouden. Dat kost immers geld en bovendien daalt hun waarde. Daarnaast zijn veel mensen ook op zoek naar een betaalbare woning.

Het probleem is echter dat heel wat van die woningen moeilijk te verkopen zijn, omdat ze deel uitmaken van een complex of nog bewoond zijn. De regering besliste daarom de blokken in hun geheel te verkopen, te beginnen met de complexen die voor minder dan een derde bezet zijn. Ook zal de koper het woonrecht moeten blijven respecteren, net als de voorwaarden.

De verkoop zal in twee etappes gebeuren. In eerste instantie krijgen de lokale besturen de kans om de woningen onderhands aan te kopen. Nadien volgt de openbare verkoop van de andere woonsten. Voor dit jaar verwacht de regering een opbrengst van 25 miljoen euro. Voor volgend jaar mikt ze op minstens 10 miljoen euro.