Vakbonden bevestigen reorganisatie bij Sanoma in Nederland

De Finse uitgever Sanoma bereidt een reorganisatie voor, waarbij een nieuwe ontslagronde zal worden doorgevoerd bij de Nederlandse bladentak. Dat hebben vakbonden in Nederland bevestigd.

Hoeveel banen er zullen verdwijnen, is nog onbekend, maar er is al wel een collectief ontslag aangevraagd voor minimaal 20 mensen, zegt Yvonne Dankfort van de NVJ. Als een bedrijf ontslag aanvraagt voor 20 of meer medewerkers moeten de vakbonden worden ingelicht. Zij werden 2 weken geleden al op de hoogte gebracht van het voornemen.

"De hoofdredacteuren hebben opdracht gekregen om te kijken waar nog bezuinigd kan worden. Anders dan op mensen, valt daar niet zoveel te bezuinigen", vertelt Dankfort. De vakbonden vrezen dat het om een forse ingreep gaat.

Sanoma maakt op 4 november de uitwerking van het reorganisatieplan bekend aan de vakbonden. "Dan ligt er een concreet plan over hoeveel banen er verdwijnen en hoe er afscheid genomen gaat worden van de medewerkers", aldus Anne Jan de Graaf, bestuurder bij FNV Kiem. Volgens hem worden alle verliesgevende magazines onder de loep genomen.

Een woordvoerder van Sanoma stelde dat bij de tweede kwartaalcijfers een "strategische review" is aangekondigd. "Daarbij staan alle opties open", aldus de zegsman die voort geen commentaar wilde geven.