VVSG verrast over "brutaal taalgebruik" Bourgeois

Het "brutale taalgebruik" van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) met betrekking tot de pensioenkosten van de lokale ambtenaren is slecht gevallen bij de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. VVSG-voorzitter Luc Martens waarschuwt dat een aantal burgemeesters "zenuwachtig" worden.
BELGA/VERGULT

"Burgemeesters zijn doorgaans hoffelijk en beleefd, maar ik ken een aantal collega's die zenuwachtig aan het worden zijn. Het taalgebruik van Bourgeois is niet van die aard om de gemoederen te bedaren", zegt VVSG-voorzitter en burgemeester van Roeselare Luc Martens tegen het persagentschap Belga.

In een persbericht rekent de VVSG voor dat de Vlaamse gemeenten, OCMW's en politiezones 700 miljoen euro minder zouden moeten betalen voor de financiering van de pensioenen van hun ambtenaren als ze onder hetzelfde pensioenregime als de federale of de Vlaamse overheid zouden vallen.

De lokale besturen staan, in tegenstelling tot Vlaanderen en het federale niveau, helemaal zelf in voor de pensioenen van hun statutaire ambtenaren. Het cijfer van 700 miljoen euro is gebaseerd op de werkgeversbijdragen die zij in 2012 moesten betalen. Omdat die bijdrage de komende jaren zal toenemen, zal het verschil tussen de lokale en de anderen besturen nog groter worden, luidt het.

In een interview in De Standaard herhaalt minister Bourgeois vandaag nog eens dat Vlaanderen niet zal bijspringen. "De gemeenten moeten hun eigen boontjes doppen", stelt hij. Volgens VVSG-voorzitter Luc Martens staat die uitspraak haaks op het gesprek dat hij woensdag met de minister had. Bourgeois was toen erg luisterbereid, zegt hij.

Hij wijst erop dat de lokale besturen heel wat ambtenaren aangetrokken hebben omdat dat hen van bovenaf was opgelegd. "Neem nu de ambtenaren bevoegd voor culturele minderheden. Hun loon wordt wel gesubsidieerd, maar wij moeten wel hun pensioenen betalen", schetst Martens.

Hij vraagt dat de Vlaamse overheid "minstens een bondgenootschap" aangaat met de steden en gemeenten. "Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid."