562 politieagenten krijgen een tuchtsanctie

Vorig jaar hebben 562 politieagenten een tuchtsanctie gekregen. In de meeste gevallen gaat het over onterecht neuzen in databanken of alcohol drinken tijdens de diensturen. De vakbonden relativeren de cijfers.

"Eigenlijk is dat niet veel", zegt Vincent Houssin van de liberale politievakbond. "Het gaat over ongeveer 1,5 procent van alle manschappen en in de meeste gevallen gaat het over zeer kleine feiten." Houssin haalt als voorbeeld aan dat ook wie niet tijdig klaar geraakt met zijn administratie daar soms een blaam voor krijgt.

Toch is er bij sommige politieagenten meer aan de hand. "Politieagenten die zware feiten plegen, horen niet thuis bij de politie", zegt Houssin die daarnaast wel benadrukt dat dit een kleine minderheid is. "De screening is momenteel heel streng en tijdens de opleiding wordt heel veel aandacht gespendeerd aan deontologie."