Brussel wil 6.000 nieuwe woningen per jaar realiseren

De Brusselse regering wil per jaar 6.000 nieuwe woningen realiseren tegen het jaar 2020. Ze wil zo de bevolkingsgroei opvangen. De Brusselse ministers zitten dit weekend samen op een seminarie in Luik.

De Brusselse regering wil de bakens uitzetten voor de toekomst van het Gewest op korte, middellange en lange termijn.

Er zijn vier prioriteiten. Vooraan staat een ambitieuze woningproductie -  6.000 per jaar - als antwoord op een toename van het inwonersaantal met 14.000 per jaar. De overheid neemt 20 procent van deze woningen ten laste, die op hun beurt voor 60 procent bestemd zullen worden voor de sociale inkomens en voor 40 procent voor de middelgrote inkomens.

Tweede prioriteit vormt de ontwikkeling van voorzieningen ter ondersteuning van de wijken en het dagelijkse leven (scholen geïntegreerd in stedenbouwkundige schoolprojecten, sportinfrastructuur, buurtwinkels).

Ten derde is er de ontwikkeling van de stadseconomie, gaande van de internationale sector tot de industriële en logistieke beroepen.

Tot slot is er een andere benadering van de mobiliteit, met meer aandacht voor voetgangers en fietsers en aandacht voor een doordacht gebruik van de wagen.