Animo verandert naam in Jongsocialisten

De jongerenorganisatie van de SP.A verandert van naam. De naam Animo wordt vervangen door Jongsocialisten. Daarover hebben de leden gisteren gestemd. Volgens voorzitster Maite Morren beantwoordt de nieuwe naam beter aan de inhoudelijke koers van de jongerenorganisatie. Die wil opnieuw "onbeschaamd socialist" zijn.

De jongerenbeweging van SP.A, bestaande uit zowat 2.300 ingeschreven leden, dacht al langer na over een nieuwe naam. De naam Animo zou onvoldoende duidelijk maken waar de jongeren inhoudelijk voor stonden.

Al in maart werd beslist om de naam ter discussie te stellen. Leden konden zelf voorstellen doen. Uit die voorstellen werden drie opties gedistilleerd: het behoud van Animo of de keuze voor Jong Links of Jongsocialisten. Die laatste optie haalde het zaterdag met ruime meerderheid (73 procent). De nieuwe naam gaat gepaard met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Volgens voorzitster Morren (foto) beantwoordt de naamsverandering ook beter aan de inhoudelijke koers van de organisatie. Zo willen de Jongsocialisten opnieuw "onbeschaamd socialist zijn".

"De beweging timmerde de afgelopen jaren al stevig aan haar interne werking, met het scherpstellen van haar strijdpunten, congressen en opinies", aldus Morren. Volgens haar beantwoordt de naam Jongsocialisten beter aan die interne hervorming. "De vlag dekt nu beter de lading". "Onder de vlag 'Jongsocialisten' wil de onafhankelijke jongerenbeweging van de SP.A de toekomst ongecompliceerd links tegemoet gaan", besluit Morren.