"Schijnwettelijke samenwoning" zwaarder gestraft

De overheid gaat strenger optreden tegen buitenlanders die wettelijk samenwonen met een Belg om aan een verblijfsvergunning te geraken. Tot voor kort kon het gerecht alleen ingrijpen tegen schijnhuwelijken. Om dat te omzeilen, kozen steeds meer mensen ervoor om voor de schijn te gaan samenwonen. Maar ook dat zal nu strenger aangepakt worden en de straffen worden ook strenger.

Het aantal schijnhuwelijken is opvallend gedaald en dat heeft ertoe geleid dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) een initiatief hebben genomen tegen schijnsamenwoonst, iets dat alsmaar meer gebruikt wordt om verblijfsrecht te krijgen.

Met een nieuwe wet, die op 3 oktober in werking treedt, hopen de minister en de staatssecretaris de daders zwaarder te bestraffen, en slachtoffers beter te beschermen. De grootste vernieuwing echter is dat de definitie van "schijnwettelijke samenwoning" in het Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen. Ambtenaren van de burgerlijke stand en parketten kunnen nu een onderzoek voeren als ze twijfelen aan de werkelijke bedoelingen van de samenwonenden. Het parket krijgt met de nieuwe wet vijf maanden in plaats van twee maanden de tijd voor een onderzoek.

Naar de gemeenten is een rondzendbrief gestuurd, waarin voor ambtenaren van de burgerlijke stand opgesomd wordt wat kan wijzen op een schijnhuwelijk of een schijnwettelijke samenwoonst.

De strafmaat wordt ook opgevoerd. "Wie iemand anders dwingt wettelijk samen te wonen, riskeert afhankelijk van eventuele verzwarende omstandigheden, een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en een boete van 50 tot 500 euro", zegt Turtelboom. "Nu is de maximale celstraf nog drie maanden."

Voor de partners, die vaak nergens van afweten, is er goed nieuws, zegt staatssecretaris Maggie De Block. Voortaan zal de strafrechter immers met hetzelfde vonnis ook het huwelijk of het wettelijk samenwonen nietig kunnen verklaren. "Vroeger moesten zij nog een hele echtscheidingsprocedure doorlopen, waarbij dan vaak die andere partner, die daar geen belang bij had, in de natuur verdween", aldus De Block.