"Slowdown" centraal in nieuw rapport klimaatverandering

Wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stellen deze week hun nieuwste rapport voor in Stockholm. Door zelf te focussen op het feit dat de gemiddelde wereldtemperatuur sinds 1998 niet meer zo snel stijgt, proberen ze critici monddood te maken.

Het is intussen alweer enkele jaren geleden dat het IPCC, het VN-orgaan dat de klimaatverandering onderzoekt, met een rapport aan de basis lag van de verhoogde aandacht voor CO2-uitstoot. Al Gore kwam al snel met zijn klimaatfilm "An Inconvenient Truth", overheden kondigden maatregelen aan en de klimaatverandering leek plots overal hoog op de agenda te staan.

Tegen 2008 werd het thema stilaan weggedrukt door een combinatie van de wereldwijde financiële crisis, enkele interne schandalen over wetenschappers die data zouden vervalst hebben en het feit dat meer en meer critici erop wezen dat de gemiddelde wereldtemperatuur sinds 1998 niet meer zo snel aan het stijgen is.

Slowdown centraal

Nu heeft het IPCC een nieuw rapport klaar en is de intergouvernementele organisatie meer zeker van haar stuk dan ooit. De Britse openbare omroep BBC heeft al een deel van het rapport kunnen inkijken en meldt dat het IPCC nu voor 95 procent zeker is dat de mens mee de oorzaak is van meer dan de helft van de geobserveerde wereldwijde temperatuurstijging tussen 1951 en 2010.

In het nieuwe rapport wordt vooral gefocust op het feit dat de temperatuur sinds 1998 niet meer zo snel stijgt. Deze zogenoemde "slowdown" is volgens het nieuwe rapport het gevolg van een periodiek systeem van temperatuurwisselingen in de Stille Oceaan dat nauw samenhangt met de El Niño- en La Niña-fenomenen.

Om de 20 tot 30 jaar wordt de temperatuur van het water in grote delen van de Stille Oceaan een pak warmer of een pak kouder. Sinds eind jaren 90 is de Stille Oceaan in zo'n verkoelde fase terechtgekomen en dat heeft zijn gevolgen voor de wereldwijde temperatuur. Deze verkoeling doet met andere woorden het effect dat de CO2-uitstoot heeft op de temperatuur tijdelijk afnemen.

De wetenschappers vrezen nu dat eens de Pacific Decadal Oscillation (PDO), zoals het fenomeen genoemd wordt, opnieuw in een warme fase terechtkomt, de klimaatverandering weer zal versnellen.

De gemiddelde temperatuur van het zeewater van eind 19e eeuw tot begin 21ste eeuw:

Deel één van drie

Het nieuwe rapport van het IPCC bestaat uit drie delen. Een eerste deel over de wetenschap van de klimaatverandering wordt deze week voorgesteld in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De twee volgende delen gaan over de impact van de klimaatverandering en wat eraan kan gedaan worden. De laatste twee delen worden pas volgend jaar verwacht.

Deze week wordt het eerste deel dus voorgesteld in Zweden. Daar kunnen delegaties van 195 landen het rapport inkijken en eventueel hun bevindingen al meegeven. Het rapport bevat overigens geen eigen onderzoek van het IPCC. Het VN-orgaan verzamelt alleen relevantie wetenschappelijke onderzoeken en voert zelf geen studies uit. In het rapport zijn zo'n 9.000 wetenschappelijke studies verwerkt.

Het oppervlakte van het Noordpoolijs. Links 1984, rechts 2012.