Een op de tien hoogleraars zakt voor test Engels

Tien tot twintig procent van de docenten aan hogescholen en universiteiten die de voorbije maanden een taaltest Engels hebben afgelegd, bleek achteraf gezakt voor de test. Dat schrijft De Standaard. Het gaat om docenten die een vak in het Engels geven en daarom door de Vlaamse overheid werden verplicht de test af te leggen.

Alles samen legden zo'n 3.000 docenten aan hogescholen en universiteiten de voorbije maanden een test Engels af. Ze werden hiertoe verplicht door de Vlaamse overheid omdat ze allen een vak in het Engels doceren.

Uit de resultaten blijkt nu dat 10 tot 20 procent van de docenten het vereiste niveau niet haalt. Aan de Universiteit Antwerpen gaat het om 13%. De Universiteit Gent is goed voor 14%. Aan de Universiteit Hasselt schommelt het cijfer tussen 15 en 20%. De VUB spant de kroon met 20% gezakte docenten.

Voor veel docenten komen de cijfers hard aan. In sommige gevallen gaat het om mensen die al jaren met succes aan buitenlandse, Engelstalige universiteiten doceren en tot nu toe nooit een klacht over hun kennis Engels hebben gekregen.

Veel docenten menen dan ook dat de taaltest te ver van hun vakgebied verwijderd stond. Tegelijk geven de woordvoerders van de verschillende universiteiten in De Standaard toe dat "enige ijdelheid" de verontwaardiging mee voedt.

In principe mogen docenten die zijn gezakt, niet langer in het Engels lesgeven. De universiteiten vragen daarom een overgangsmaatregel waarbij ze zich kunnen bijscholen. Het huidige onderwijsdecreet staat dat echter niet toe.