Raad van State verwerpt beroep Trabelsi tegen uitlevering aan VS

De Raad van State verwerpt het beroep van Nizar Trabelsi tegen een ministerieel besluit dat zijn uitlevering aan de Verenigde Staten mogelijk maakt. De VS diende in 2008 een verzoek tot uitlevering in.

De voor terrorisme veroordeelde Trabelsi verklaarde dat het akkoord het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens schendt en dat een uitlevering aan de VS hem zou blootstellen aan onmenselijke en vernederende praktijken.

De Raad van State meende echter dat het niet vaststaat dat Trabelsi slecht behandeld zal worden, aangezien de VS België garanties heeft gegeven over de omstandigheden waarin de man zou moeten leven in een Amerikaanse gevangenis.

"De Amerikaanse autoriteiten hebben beloofd om de verzoeker niet te berechten voor een bijzondere rechtbank, maar voor de federale rechtbank van de VS, in overeenstemming met het gewone Amerikaanse strafrecht, en dat hij in een burgerlijke gevangenis zal verblijven", klinkt het bij de Raad van State. "De verzoeker kan bovendien niet bewijzen dat dat engagement niet zou worden nageleefd."

Trabelsi kan evenmin aantonen dat hij, in geval van een levenslange veroordeling in de VS, geen strafvermindering zou kunnen krijgen. "Bovendien kan de verklaring van de verzoeker, dat het, sinds de aanslagen van 11 september 2001, ondenkbaar is dat de president hem nog gratie verleent of de straf verlicht van een persoon die veroordeeld is tot terrorisme, op geen enkele manier bewezen worden", klinkt het nog.

Trabelsi kan nog in beroep gaan voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "In juli vorig jaar werd de zaak verdaagd door het Hof in afwachting van het arrest van de Raad van State". België heeft zich ertoe verbonden Trabelsi niet uit te leveren vooraleer het Hof in Straatsburg zich over de zaak uitspreekt.