20% rijkste Belgen bezit 60% totale vermogen

De 20% meest vermogende gezinnen bezitten 61,2% van het totale vermogen in België. Dat schrijft Le Soir op basis van cijfers van de Nationale Bank van België (NBB). Omgekeerd bezitten de 20% armste gezinnen slechts 0,2% van het totale gezinsvermogen. Toch doet ons land het in de Europese context nog zo slecht niet.

De cijfers over de verdeling van de rijkdom in België staan te lezen in het jongste nummer van het Economisch Tijdschrift van de NBB. Daaruit blijkt dat de 20% meest vermogende gezinnen 61,2% van het totale vermogen in ons land bezitten. Datzelfde vijfde van de bevolking verdient 52% van de totale inkomens.

Aan de andere kant van het spectrum bengelen de 20% armste gezinnen. Zij bezitten slechts 0,2% van het totale Belgische gezinsvermogen. Wat de inkomens betreft, vertegenwoordigen zij 3,5% van het totale gezinsinkomen.

De harde cijfers

Deze ongelijke cijfers vertalen zich eveneens in de nominale bedragen. De mediaan van het nettovermogen van alle Belgische gezinnen samen bedraagt 206.200 euro. Dat betekent dat de helft van de gezinnen minder bezit en de andere helft meer.

Het gemiddelde gezinsvermogen ligt aanzienlijk hoger op 338.600 euro, wat eveneens op een ongelijke verdeling van de vermogens wijst. De hoogste vermogens zitten geconcentreerd bij relatief weinig gezinnen, schrijft de NBB.

De eigenlijke inkomens zijn eerlijker verdeeld. De mediaan van het bruto jaarinkomen van een gezin bedraagt 33.700 euro. Het gemiddelde ligt op 49.500 euro.

En in de eurozone?

Ondanks deze grote verschillen doet België het lang zo slecht niet in vergelijking met de andere eurolanden. In de eurozone als geheel bedraagt het mediaan nettovermogen 109.200 euro. Het gemiddelde nettovermogen is goed voor 230.800 euro.

De NBB stelt daarom dat een Belgisch doorsnee gezin aanzienlijk beter af is dan in de meeste andere eurolanden. Zo bedraagt het gemiddelde nettovermogen in Slowakije slechts 79.700 euro. In Luxemburg is dat dan weer liefst 710.100 euro.

In de volledige eurozone zijn de vermogens overigens nog ongelijker verdeeld dan in België. De 20% rijkste gezinnen van de eurozone hebben 67,7% van de vermogens in handen. In Duitsland ligt dat cijfer zelfs op 76,3%.

Tegelijk kampt 7,4% van de Duitse gezinnen met een negatief nettovermogen waarbij de schulden groter zijn dan de bezittingen. In België bevinden zich slechts 2,7% van de gezinnen in die situatie. In Nederland staat dat percentage op liefst 11,7% van de gezinnen.