"Als minister van Justitie zou ik een gevangenis in Marokko bouwen"

In de strijd tegen illegale criminelen en in het kader van het drugsbeleid in zijn stad ziet burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) heil in de bouw van een gevangenis in Marokko. Dat zegt hij in een interview met Humo. Daarnaast wil hij de wet op de landloperij opnieuw invoeren om dakloze drugsverslaafden op te vangen.

In een interview met Humo geeft De Wever uitgebreid tekst en uitleg bij het drugsbeleid dat in Antwerpen wordt gevoerd sinds hij op 1 januari burgemeester werd. Daarnaast schuift hij enkele ideeën naar voor die volgens hem nuttig kunnen zijn in de strijd tegen drugs.

Als antwoord op de criminele illegalen die in Antwerpen drugs dealen, maar vaak hun gang kunnen gaan zonder te worden uitgewezen, oppert de burgervader het voorstel om een gevangenis te bouwen in Marokko. "Ik ben geen minister van Justitie, maar ik zou dat al lang hebben geprobeerd."

"Momenteel zitten bijna 1.200 Marokkanen in de Belgische gevangenissen. Met hen alleen kun je een volledige gevangenis vullen. De Marokkaanse overheid is natuurlijk niet happig om die mensen terug te nemen. Ik denk dat we iets moeten creëren waar Marokko ook belang bij heeft. Zo'n gevangenis is ook een investering, dat is tewerkstelling. Die toer moeten we opgaan."

Volgens De Wever pleitte zijn voorganger Patrick Janssens (SP.A) al voor een gesloten centrum voor illegale criminelen.

"Een ongelooflijke dwaasheid"

Als oplossing voor dakloze drugsverslaafden, wil De Wever dan weer de wet op de landloperij nieuw leven inblazen. Onder die wet kon de overheid dak- en thuislozen van hun vrijheid beroven en in speciale open gevangenissen onderbrengen. 

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de wet werd afgeschaft. Volgens De Wever is dat "een ongelooflijke dwaasheid". "Ik denk dat heel veel mensen ermee werden geholpen, al was het maar om te overwinteren. Daarom heb ik erover een dossier laten opmaken: "Evaluatie van de afschaffing van de wet op de landloperij"."

"Ik overweeg ernstig om een wetgevend initiatief te laten nemen op federaal niveau om die wet weer in te voeren. Als we daar een hedendaagse invulling aan geven kunnen we mensen helpen. Daar ben ik van overtuigd."

De wet op de landloperij dateert uit 1891 en werd afgeschaft in 1993, legt Toon Horsten uit, die een boek schreef over de landloperskolonies in Wortel en Merksplas. De wet was gebaseerd op het principe dat armoede strafbaar was: wie geen geld, geen adres en geen werk had, kon worden opgepakt en werd ondergebracht in een landloperskolonie. Het doel daarvan was de gedetineerden een georganiseerd leven opleggen. "Dat werkte voor een deel", zegt Horsten.