"Hogere slaagcijfers via oriëntatieproef in secundair "

Bijna 6 op de 10 studenten slagen niet in het eerste jaar van de universiteit. Dat blijkt uit slaagcijfers van de 5 Vlaamse universiteiten, die zij voor het eerst hebben vrijgegeven. De rectoren maken zich zorgen en vragen maatregelen. Een oriëntatieproef in het secundair zou volgens de Leuvense rector Rik Torfs en de Gentse rector Paul Van Cauwenberge soelaas kunnen bieden.
De Gentse rector Van Cauwenberge wil de slaagcijfers opkrikken.

Van de 15.366 eerstejaarsstudenten in het academiejaar 2011-2012 slaagden 8.543 studenten niet voor hun eerste jaar bachelor. Vier universiteiten leggen slaagpercentages tussen 40 en 41,97 procent voor (UHasselt en VUB 40 procent, KUL 41 procent, UGent 41,97 procent). De Universiteit Antwerpen (UA) vormt een uitzondering met een slaagcijfer van 62,83 procent. Uiteindelijk haalt zo'n 75 procent wel een diploma, maar gebeurt dat met een of meerdere jaren vertraging. 

Volgens de Gentse rector Van Cauwenberge zijn er verschillende redenen voor de lage slaagcijfers in het eerste jaar. "Ofwel doen de studenten het zichzelf aan en studeren ze niet voldoende, ofwel kiezen studenten verkeerd en hebben ze niet het talent of onvoldoende vooropleiding", legt hij uit in "De ochtend". Zijn Leuvense collega Rik Torfs (kleine foto) sluit zich daarbij aan. "Veel jongeren zijn niet voorbereid of ongemotiveerd en niet op de hoogte van de mogelijke struikelblokken die op hun weg liggen", legt hij uit aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

In De Morgen gebruikt Van Cauwenberge dan ook forse taal: "Soms is de kans op slagen maar 2 procent, eigenlijk zouden we die studenten moeten weigeren." In ieder geval is hij voorstander van een oriëntatieproef in het secundair onderwijs. "Met zo'n proef in het voorlaatste jaar van het secundair kunnen we een evaluatie bieden aan de leerlingen en hen adviseren welke richting ze beter al dan niet volgen."

Ook Torfs is voorstander van zo'n oriëntatieproef, al wil hij zich niet vastpinnen op het voorlaatste jaar van het secundair. "Dat kan zowel in het middelbaar als bij de intrede van de universiteit", denkt hij. "Maar in ieder geval kan zo'n proef studenten voor wie de universiteit te hoog gegrepen is, op tijd doen afhaken. Anderen zullen dan weer wakker worden geschud en extra inspanningen leveren om toch het vereiste niveau te halen."

Beide rectoren zijn van oordeel dat zo'n proef verplicht moet zijn, maar niet bindend. "In ons democratisch systeem moet men de keuze blijven hebben, maar dan weten de studenten waar ze aan toe zijn en ligt de verantwoordelijkheid bij hen", klinkt het.