Schaap slachten met Offerfeest kost in Antwerpen 40 euro

De stad Antwerpen verhoogt de bijdrage die moslims moeten betalen voor het offeren van een schaap tijdens het komende Offerfeest van 25 tot 40 euro. Dat werd gisteren beslist in de gemeenteraad. Volgens de stad is de verhoging noodzakelijk om de kosten van het Offerfeest binnen de perken te houden.

De stad Antwerpen voorziet al enkele jaren een tijdelijke slachtvloer voor het Offerfeest op haar grondgebied. Maar de kosten daarvan worden echter stilaan onhoudbaar voor de stad, vindt schepen Liesbeth Homans (N-VA, kleine foto).

De gemeenteraad besliste gisteravond dan ook om de bijdrage per geslacht schaap te verhogen van 25 naar 40 euro, volgens Homans na overleg met de moslimgemeenschap. De meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD stemde voor, terwijl de SP.A, PVDA+ en Vlaams Belang tegenstemden en Groen zich onthield.

"Vraag toch de volle pot van 160 euro"

Volgens Filip Dewinter (Vlaams Belang, kleine foto) gaat de verhoging niet ver genoeg. "De N-VA zegt het onverdoofd slachten te willen ontraden. Als je dat echt wil doen, vraag dan toch gewoon de volle pot van 160 euro", stelde hij.

Andere oppositieleden stelden zich vooral vragen bij het moskeeënoverleg dat aan de maatregel voorafging. "Dat was geen overleg, maar een toelichting van u", vond Mohamed Chebaa (PVDA+), die op basis van een bevraging door zijn partij concludeert dat de Antwerpse moslims een verhoging niet zien zitten en ook in de toekomst zeker in de stad willen blijven slachten.

Want over de toekomst van het Offerfeest in Antwerpen op lange termijn bestaat intussen nog geen duidelijkheid. Het stadsbestuur is er voorstander van dat het slachten vanaf volgend jaar plaatsvindt buiten de stadsgrenzen omdat het inrichten van een slachtvloer te veel overlast zou veroorzaken.