"De Vlaamse regering is een ruziemakende doorschuifregering"

Tijdens een debat in het Vlaams Parlement hebben alle oppositiepartijen de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) vandaag stevig op de korrel genomen. Volgens Vlaams Belang is de regering duidelijk "in lopende zaken". Open VLD bestempelde de ploeg van Peeters dan weer als een "ruziemakende doorschuifregering". Volgens de LDD wordt de regering "verlamd door interne verdeeldheid". Groen vreest dat de regering tot mei in "campagnemodus" zal zitten.

In het Vlaams Parlement is vandaag gedebatteerd over de laatste Septemberverklaring van de regering-Peeters II. De twee oppositiepartijen die in de voormiddag aan bod kwamen, Vlaams Belang en Open VLD, spaarden hun kritiek niet.

Zo is het voor Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem duidelijk dat de regering-Peeters eigenlijk "in lopende zaken is". "De klad zit erin. Er is geen samenhang meer", klonk het. Van Hauthem verwees naar de ruzies tussen de coalitiepartners en naar het feit dat viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) het nodig vindt Vlaanderen rond te reizen om de onderwijshervorming uit te leggen. "Dat zal waarschijnlijk niet zijn om te zeggen hoe goed de hervorming wel is. Het geeft ook de indruk dat minister van Onderwijs Pascal Smet niet groot genoeg is om het zelf uit te leggen", sneerde Van Hauthem.

Open VLD-fractieleider Bart Tommelein had het over "de zwakste regeerverklaring in jaren". Dat heeft volgens hem te maken met de verdeeldheid binnen de regering. Daardoor schuift de regering ook belangrijke dossiers zoals de onderwijshervorming en de Oosterweelverbinding voor zich uit.

"Ik snap waarom sommigen een gevangenis willen bouwen in het buitenland. Hier krijgen ze dankzij het prutswerk van hun ministers geen spade meer in de grond", aldus Tommelein. Het begrotingsevenwicht dat de Vlaamse regering heeft bereikt, noemde hij een "truc met de duif".

"Een regering moet geen vriendenclub zijn"

LDD-fractieleider Lode Vereeck speelde in zijn tussenkomst in de namiddag met het beeld van de estafetteploeg die minister-president Kris Peeters eerder zelf had gebruikt. "U hebt de ambitie om de stok door te geven aan een volgende regering met Vlaanderen in een betere conditie dan in 2009". Als de regering die ambitie wil waarmaken, zal ze een stevige tand moeten bijsteken, zei Vereeck.

Volgens Vereeck wordt de regering "verlamd door interne verdeeldheid". "Een regering moet geen vriendenclub zijn, als ze maar werkt. Maar ze werkt niet", klonk het. "U zult dus nog veel moeten trainen om de estafettestok in beter omstandigheden door te geven, want uw estafetteploeg loopt in verschillende richtingen. De SP.A loopt naar links en de N-VA in de tegengestelde richting".

Ook Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman wees op de verdeeldheid binnen de regering. Door die verdeeldheid raakt de regering het over geen enkel belangrijk dossier nog eens.

Zij vreest dat Peeters II nog van september tot mei in "campagnemodus" zal zitten. Volgens Meuleman heeft de regering misschien wel een begroting in evenwicht bereikt, maar is er een "groot gat in het sociaal en het ecologisch beleid".

"Goed geprobeerd, maar die vlieger gaat niet op"

Minister-president Peeters counterde die kritiek door te verwijzen naar de laatste Septemberverklaring van Bart Somers van Open VLD in 2003 die toen minister-president was. "Hij kondigde de integratie van de bouw- en milieuvergunning aan. Deze Vlaamse regering zal dit realiseren. Hij kondigde 100 kilometer fietspaden aan, deze regering doet 20 maal beter", zei Peeters. Ook op vlak van industrieel en landbouwbeleid maakt de huidige Vlaamse regering volgens Peeters de beloftes die Somers destijds maakte waar.

Helaas voor hem werd het beeld van een ruziënde meerderheid in de verf gezet door een akkefietje tussen CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel en SP.A-minister Freya Van den Bossche. Van den Heuvel stelde dat de Vlaamse ministers zich best op de achtergrond houden bij de discussie over het groenboek rond de zesde staatshervorming.

Dat klonk als een weinig verholen kritiek op de voorstellen van minister Van den Bossche over de woonbonus. Zelf had ze dat ook zo begrepen en antwoordde meteen: "Goed geprobeerd, meneer Van den Heuvel, maar die vlieger gaat niet op".

Van den Bossche benadrukte dat zij zelf graag volop in discussie wil gaan over de bevoegdheden die naar Vlaanderen overkomen.
Minister-president Peeters probeerde dan maar de kerk in het midden te houden door te zeggen dat de Vlaamse regering zich "met enige terughoudendheid" zou opstellen maar dat ministers het debat wel zouden mogen "animeren en stimuleren".