"Jezus Christus was de eerste twitteraar"

"Jezus Christus was de eerste persoon ter wereld die heeft getwitterd." Die opmerkelijke boodschap had kardinaal Gianfranco Ravasi vandaag in petto voor de vergaderde Italiaanse pers. Het hoofd van de Pauselijke Raad voor de Cultuur staafde zijn bewering door te stellen dat de zoon van God zich steevast in "essentiële zinnen met minder dan 45 karakters" uitdrukte.
AP2013
Kardinaal Gianfranco Ravasi.

Kardinaal Ravasi deed zijn uitspraak tijdens een uiteenzetting over de communicatiemethodes die de kerk hanteert. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de zogenoemde "Cortile dei gentili", een overlegorgaan dat de vorige paus Benedictus XVI in het leven riep om de dialoog tussen gelovigen en niet-gelovigen levendig te houden.

"Jezus Christus was de eerste persoon ter wereld die heeft getwitterd", zei Ravasi. "Hij drukte zich steevast uit in essentiële zinnen die minder dan 45 karakters bevatten, zoals "Bemin uw naaste zoals uzelf"."

Nog volgens Ravasi zijn parallellen te trekken tussen de parabels die Jezus vertelde en de hedendaagse televisie. "Beide verkondigen hun boodschap via een verhaal of een symbool."

"Als een dienaar van de kerk zich niet voor communicatie interesseert, plaatst hij zichzelf buiten zijn ambt", zei de kardinaal tot slot.

Helemaal uit de lucht gegrepen zijn de uitspraken van Ravasi niet. Op Twitter is "Jezus" inderdaad op verschillende (valse) accounts actief.

lees ook