Meer zwangere vrouwen moeten griepprik krijgen

Tegen 2020 zou de helft van de zwangere vrouwen zich moeten laten vaccineren tegen griep. Dat is gezegd bij de start van de jaarlijkse griepcampagne. Uit cijfers uit de periode 2007-2009 is gebleken dat slechts 0,8 tot 2 procent van de zwangere vrouwen werd ingeënt tegen griep.

Zoals elk jaar zal vanaf november de seizoensgriep weer opduiken in ons land. Doelgroepen zoals ouderen en zwangere vrouwen worden daarom aangeraden om zich te laten vaccineren. Dat gebeurt het best tussen half oktober en half november.

Dit jaar besteedt de griepcampagne extra aandacht aan zwangere vrouwen. Zij hebben minder weerstand tegen infecties, zodat griep bij hen erger kan zijn en meer complicaties kan veroorzaken. Een zware griepaanval kan ook de gezondheid van het ongeboren kind ernstig schaden.

"Een zwangere vrouw heeft zeven keer meer kans om door griep in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden dan andere vrouwen", verduidelijkt Elke Sleurs van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) nog. "Als een gevaccineerde zwangere vrouw toch ziek wordt, is de griep minder ernstig. Het vaccin beschermt ook de baby, tot zes maanden na de geboorte."

Toch liet de afgelopen jaren maar 1 op de 50 zwangere vrouwen zich vaccineren. 0,8 tot 2 procent, zo blijkt uit cijfers uit de periode 2007-2009. "Recentere cijfers dan 2009 hebben we niet, maar het staat in ieder geval vast dat we nog werk hebben", zegt griepcommissaris Marc Van Ranst. Hij streeft ernaar om het cijfer tegen 2020 op te trekken tot de helft van de zwangere vrouwen.

Zwangere vrouwen kunnen zich laten vaccineren als ze vanaf half oktober twaalf weken of meer zwanger zijn.

Voor welke andere doelgroepen is de griepprik sterk aanbevolen?

  • mensen met een hart-, long-, lever- of nierziekte
  • diabetespatiënten
  • mensen met een chronische spierziekte
  • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • mensen ouder dan 65 jaar
  • mensen die in een woon-zorgcentrum of ziekenhuis verblijven
  • al wie onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicogroepen of wie zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden
  • alle personen die werken in de gezondheidssector