Onze concurrentiepositie kalft verder af

De goede concurrentiepositie van ons land is de voorbije jaren afgezwakt. De Europese Commissie heeft een aantal aanbevelingen voor onze overheden.

De voorbije vijf jaar is het volgens het jaarlijkse rapport van de Europese Commissie bergaf gegaan met onze internationale concurrentiepositie.

Dat komt vooral omdat onze industrie vooral middel- en laagtechnologische goederen produceert en daardoor ondervindt onze uitvoer veel hinder van meer competitieve lageloonlanden. Daarom raadt de Commissie ons land aan om innovatie te stimuleren en meer de nadruk te leggen op vernieuwende en hoogtechnologische producten.

Een ander oud zeer is de "skills mismatch", dat is de wanverhouding tussen de vaardigheden van werklozen en openstaande vacatures. Nog veel te veel mensen kiezen voor een studierichting die weinig gevraagd wordt in bedrijven. Concreet vraagt de EU dat meer jongeren zouden afstuderen in wetenschappen, het ingenieurswezen of technische richtingen.

Nog een bron van ergernis zijn de enorme files in ons land die een zware last leggen op de economie. Volgens de Commissie zouden "infrastructuurwerken om die files aan te pakken, zeer voordelig uitpakken". Ook de hoge energieprijzen in ons land drukken op de concurrentiekracht van onze ondernemingen.