SP.A wil Asbestfonds uitbreiden naar niet-professionele slachtoffers

Mensen die ziek werden door contact met asbest in hun omgeving, hebben recht op dezelfde ondersteuning uit het Asbestfonds als professionele slachtoffers, die met asbest hebben gewerkt. Dat stelt senator Dalila Douifi (SP.A).

"De slachtoffers hebben geen boodschap aan de oorzaak van hun asbestkanker", voert Douifi aan. "De menselijke ravage die asbest aanricht, is overal even groot." De socialistische senator dient daarom een wetsvoorstel in om het Asbestfonds uit te breiden.

Er zijn grosso modo twee groepen asbestslachtoffers, weet Douifi. Het gaat enerzijds om de professionele slachtoffers die werkten met asbest, en anderzijds de milieuslachtoffers die ziek werden door contact met asbest in hun omgeving.

"Tijdens de hoorzittingen over het Asbestfonds in de Senaat legden wetenschappers uit dat de professionele slachtoffers in aantal afnemen, terwijl de groep milieuslachtoffers groter wordt. Logisch: toen steeds duidelijker werd wat voor een sluipmoordenaar asbest was, stopten bedrijven met asbest te produceren. Maar het is veel moeilijker asbest te verwijderen uit onze leefomgeving", luidt het.

Om aan de groeiende noden van de milieuslachtoffers tegemoet te komen, is volgens de senator een uitbreiding van het Asbestfonds een absolute noodzaak. Ze wijst erop dat het Asbestfonds onder het Fonds voor Beroepsziekten valt en dat milieuslachtoffers niet op dezelfde ondersteuning kunnen rekenen als de professionele slachtoffers.

Het SP.A-voorstel moet aan die "discriminatie" een einde maken. "Milieuslachtoffers krijgen in ons voorstel het remgeld voor de ziektekosten terugbetaald en ze krijgen een tegemoetkoming voor medische hulp van derden. Dat gaat om een maandelijkse toelage van 1.553 euro om een voltijds zorgkundige te kunnen betalen, of 779 euro voor een deeltijdse kracht", legt Douifi uit. Volgens haar heeft het Asbestfonds voldoende middelen om die uitbreiding te dragen.

Dankzij het wetsvoorstel moeten slachtoffers ook niet langer via juridische weg een tegemoetkoming afdwingen. "Het Asbestfonds helpt iedereen bij wie een asbestkanker wordt vastgesteld, de slachtoffers moeten niet bewijzen waar en hoe ze precies blootgesteld zijn aan asbest. Wij willen het solidaire karakter van het Asbestfonds niet ondermijnen door onzekere gerechtelijke procedures, waar alleen die slachtoffers baat bij hebben die zich dure advocaten en jarenlange procedureslagen kunnen veroorloven."