74.000 Belgen invalide door rugklachten

Steeds meer Belgen belanden door rugproblemen in de invaliditeit. Het aantal invaliden door rugklachten steeg van 58.000 in 2007 tot 74.000 in 2011. Heel vaak weten ze de oorzaak van hun kwaal niet of weten ze niet hoe ermee om te gaan, zo blijkt uit een enquête van het socialistisch ziekenfonds die de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg konden inkijken.

Uit de enquête van het socialistisch ziekenfonds blijkt dat 97 procent van de ondervraagden in de laatste twee jaar wel eens te kampen heeft gehad met rugpijn. Dat het aantal invaliden door rugklachten gestaag blijft stijgen, blijkt ook uit de invaliditeitscijfers voor 2012. Bij één op de zes nieuwe invaliden zijn rugklachten de hoofdoorzaak.

En dat weegt aardig door op de sociale zekerheid. Omdat het om invaliditeit van lange duur gaat, maar ook omdat nog te vaak de verkeerde behandelingen worden voorgeschreven. "De maatschappelijke en menselijke kost zijn zeer hoog", zegt Paul Callewaert van het socialistisch ziekenfonds in "De ochtend" op Radio1.

"We stellen vast dat jaarlijks nog 470.000 röntgenfoto's worden voorgeschreven. Maar we weten al langer dat een röntgenfoto in negentig procent van de gevallen zinloos is. Zo'n foto kost geld, stelt de patiënt bloot aan straling en wordt vaak zelfs meermaals herhaald."

Ook gebeurt het dat patiënten verkeerde tips krijgen die de rugpijn nog verergeren. Daarom starten de socialistische mutualiteiten met een loketactie in de Vlaamse provincies. Die moet misverstanden bij de patiënten uit de wereld helpen. Want rusten, een andere houding aannemen of van het werk thuisblijven, zo blijkt, maken de zaken vaak alleen maar erger.