"Er bestaat een soort coalition of the non-willing"

Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) heeft in het Europees Parlement kritiek geleverd op EU-lidstaten die op militair vlak hun verantwoordelijkheid niet opnemen. "Het mogen niet altijd dezelfde lidstaten zijn die zich engageren", aldus De Crem.

In een vergadering van de subcommissie Defensie van het Europees Parlement wees De Crem erop dat ons land betrokken is of was bij militaire operaties in Afghanistan, Libanon, Libië, Mali, voormalig Joegoslavië en dat het ook deelneemt aan missies in het gebied van de Grote Meren (Afrika) en langs de Afrikaanse kust (tegen piraterij).

Maar ook andere Europese lidstaten - De Crem noemde geen namen van landen - moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. "Men kan geen lid zijn van een internationale organisatie en er enkel de voordelen van genieten zonder er zelf aan te participeren", aldus De Crem. De CD&V-minister voegde er ironiserend aan toe dat er een soort "coalition of the non-willing" bestaat, een reeks lidstaten die niet bereid zijn om deel te nemen aan missies.

De Crem voegde er nog aan toe dat de Verenigde Staten ook binnen NAVO-verband meer inspanningen vragen vanuit Europa. Een vraag die de Belgische Defensieminister "totaal begrijpelijk" vindt.