"Het aspect integratie is geen relevant element"

Dirk Van Den Bulck, de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen, heeft in "Terzake" de beslissing tot uitwijzing van de 21-jarige Navid Sharifi verdedigd. Hij stelt dat de beslissing werd genomen op basis van een grondige individuele beoordeling en op basis van de situatie in Afghanistan. Voor zijn departement is het aspect van integratie, geen relevant element.

Van Den Bulck wilde niet specifiek ingaan op de asielaanvraag van Sharifi. Hij moet zich houden aan het beroepsgeheim. Hij wilde wel praten over asielaanvragen in het algemeen en beklemtoonde dat "elke aanvraag zeer grondig wordt onderzocht". "Indien er redenen zijn tot bescherming, dan wordt die geboden", zei de commissaris-generaal.

Van Den Bulck erkende dat de situatie in Afghanistan problematisch is. "En in 60 procent van de gevallen bieden we dan ook bescherming aan", voegde hij eraan toe.

In de studio van "Terzake" zat ook de Afghaanse vluchtelinge Madina Hamidi. Zij mag wel in België blijven. Zij vindt Afghanistan allesbehalve een veilige plek. "We worden in ons eigen land als buitenlanders behandeld en op heel onmenselijke manieren", legt Hamidi uit. Van Den Bulck stelde daarop dat Afghanistan inderdaad een land in oorlog is, maar dat er toch een onderscheid dient gemaakt te worden tussen bijvoorbeeld Kaboel en het oosten en het noorden van het land.

De Afghaan Sharifi is net zoals Hamidi perfect geïntegreerd: hij spreekt Nederlands, heeft een job. Toch is dat van geen belang voor een asielaanvraag. "Het aspect van integratie is voor mijn bevoegdheid geen relevant element. Dat valt onder de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken en de staatssecretaris (voor Asiel en Migratie Maggie De Block, n.v.d.r.)", verklaart Van Den Bulck.