"Wie sinds zijn 4e niet in Afghanistan was, kan je niet terugsturen"

Groen en de SP.A roepen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) op om de uitwijzing van Navid Sharifi tegen te houden. Groen pleit intussen voor een debat over het "kinderpardon", zoals dat in Nederland werd ingevoerd. Ook de N-VA wil daarover praten.

De uitwijzing van Navid Sharifi, een 21-jarige loodgieter die in Waregem bij zijn vriendin woont, beroert de gemoederen. Hij is sinds zijn 4 jaar niet meer in Afghanistan geweest. In 2008 is hij in ons land beland. Maar nu is hij uitgeprocedeerd. In principe wordt hij zaterdag op het vliegtuig naar Kaboel gezet.

"Iemand die sinds zijn kleutertijd niet meer in Afghanistan geweest is, kan je niet terugsturen", zeggen onder anderen SP.A-Kamerfractieleider Karin Temmerman en Groen-senator Freya Piryns.

Volgens hen is De Block wel degelijk bevoegd om de uitwijzing tegen te houden. "Ze heeft een discretionaire bevoegdheid", zegt Piryns. "Dat ze die individuele verantwoordelijkheid niet wil dragen, daar kan ik begrip voor opbrengen. Maar roep dan de commissie voor advies over vreemdelingen bijeen."

Groen wil ook dat de regering het debat over het "kinderpardon" voert, voor jongeren die hier minstens vijf jaar verblijven en van wie de asielaanvraag langer loopt. Zo'n kinderpardon is in Nederland ingevoerd na de zaak-Mauro.

Ook de N-VA wil over het kinderpardon praten. "Het is een paradox dat iemand die perfect geïntegreerd is, kinderen ook, teruggestuurd kan worden. Maar met illegale criminelen lukt dat niet", zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. "Die paradox is onverdraagzaam."