Brusselse regering bereikt eerste begrotingsoverschot

De Brusselse regering heeft voor het eerst sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een begrotingsoverschot. Het overschot komt er mee dankzij de herfinanciering van het gewest door de staatshervorming en wordt ook de komende jaren behouden.
Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

De Brusselse regering had al in juli een akkoord bereikt over de budgettaire krijtlijnen. Zo was onder meer afgesproken dat er in 2014 opnieuw zou aangeknoopt worden met een begrotingsevenwicht. Sinds het zomerreces werkten de Brusselse ministers aan de uitwerking van dat budgettaire kader. Nu ligt er dus een akkoord op tafel.

Voor het eerst sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het gewest een begroting op evenwicht. Meer zelfs er is een licht overschot van enkele miljoenen euro. Het overschot komt er onder meer dankzij de herfinanciering van het gewest, door de zesde staatshervorming, maar ook door de verkoop van gebouwen.

Het overschot wordt ook de komende jaren behouden, ondanks grote investeringen in onder meer mobiliteit. Zo moeten tegen 2018 de werkzaamheden voor de metro naar Schaarbeek starten (kleine foto). Al ligt het exacte tracé daarvoor nog niet vast. De Brusselse regering zou daarover begin volgend jaar belangrijke knopen doorhakken. Tegen 2022 moet de capaciteit van het Brusselse openbaar vervoer zo'n 60 procent hoger liggen dan nu.