De Brusselse regering schaft de "verdrietbelasting" af

De Brusselse regering schaft de successierechten af op de gezinswoning voor de langstlevende partner. Ze wil daarmee vermijden dat bij een overlijden, de partner die overblijft het huis moet verkopen om de successierechten te betalen. Vlaanderen heeft die belasting al in 2007 afgeschaft, Wallonië hanteert een gunsttarief en er was sprake van een zekere fiscale concurrentie, zegt Brusselse minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD).

Vanhengel stelt dat de vrijstelling voor de langstlevende een sociale maatregel is. Hij vreest dat, zeker oudere mensen, hun huis zouden moeten verkopen om de belasting te betalen. Met de maatregel wil de Brusselse minister ook voorkomen dat mensen verhuizen naar de Vlaamse rand. In Vlaanderen is er al een vrijstelling sinds 2007.

Volgens Vanhengel heeft het Gewest nu de ruimte om de successierechten af te schaffen. Vandaag raakte bekend dat de Brusselse regering voor het eerst sinds de oprichting van het Gewest ook een licht begrotingsoverschot heeft. "Nu het steeds meer de goede weg opgaat met de financiën van het Gewest, moeten we ons kunnen veroorloven om deze verdrietbelasting af te schaffen. De successierechten moeten pas betaald worden als de langstlevende partner ook is overleden", legt hij uit.

Geschat wordt dat de vrijstelling voor de gezinswoning voor de langstlevende partner een kleine 10 miljoen euro minder opbrengsten zou geven. Als het Brusselse parlement de beslissing goedkeurt dan kan de vrijstelling van kracht worden op 1 januari 2014.

Voorbeeld van successierechten in Brussel

De gezinswoning is voor vele gezinnen het zwaartepunt van hun vermogen. Stel: een koppel kocht samen een eigen woning die op het moment van het overlijden van een van de partners een nettowaarde heeft van 500.000 euro. Er zijn geen andere activa.

De overlevende partner erft de helft van de woning (hij is immers al eigenaar van de andere helft). Op dat bedrag van 250.000 euro riskeert de overblijvende partner minstens 17.150 euro successierechten te moeten betalen (zonder het in 2002 ingevoerde voordeeltarief zelfs 25.750 euro).