Helft werknemers vindt job mentaal te belastend om te werken tot pensioen

Bijna 1 op de 2 Belgische werknemers geeft aan zijn job mentaal te belastend te vinden om te blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. En bijna 1 op de 3 vindt zijn job fysiek te belastend. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex.

Slechts 56 procent van de werknemers vindt dat de mentale belasting van hun werk door stress, werkritme of werkintensiteit hen toelaat om te blijven werken tot aan het wettelijke pensioen. Dit geldt voor 52 procent van de lager opgeleiden en 60 procent van de hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden hebben een diploma van universiteit of hogeschool, lager opgeleiden hebben een diploma van lager of hoger middelbaar onderwijs.

Ook de fysieke belasting is een serieuze domper op de wil van de Belgische werknemer om langer te werken. Bijna 30 procent geeft aan zijn job fysiek te zwaar te vinden om tot het pensioen te blijven werken. Meer dan 28 procent geeft aan dat de fysieke werkomstandigheden - zoals het lawaai, het licht en de temperatuur - niet toelaten om te kunnen blijven werken tot aan het pensioen.

Volgens Securex moeten de werkgevers meer aandacht besteden aan communicatie en acties over de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers.

De researchafdeling van Securex voerde in februari en maart 2013 deze onlinebevraging over de fysieke en mentale gezondheid van Belgische werknemers uit bij 2.088 loontrekkende werknemers, waaruit na resampling 1.318 respondenten overbleven.