Nieuwe soort waterkever ontdekt in Vlaanderen

In de Wissenbeemd in Bekkevoort zijn recent acht exemplaren van Hydraena melas, een zeldzame waterkever, aangetroffen. Het gaat om een nieuwe soort voor Vlaanderen en nieuwe soorten waterkevers worden maar zelden ontdekt.
(Foto: Nobby Thys)

Het nieuws staat op Natuurbericht.

"Deze waterkever uit de familie van de waterkruipers is 2,1 tot 2,3 mm groot en heeft een vrij beperkt verspreidingsgebied met als zwaartepunt Midden-Europa, namelijk Tsjechië, Slovakije, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en vermoedelijk ook Frankrijk", zo zegt Nobby Thys van het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw.

"De westelijke grens van het verspreidingsgebied ligt tussen België en Noord-Italië. In Engeland ontbreekt de soort en in Nederland is de soort zeer zeldzaam in Limburg. In ons land zijn alleen een twintigtal vindplaatsen bekend in Wallonië."

Waterkwaliteit

Het al dan niet voorkomen van waterkevers is een goede indicator voor de gezondheid van waterpartijen. In België komen er ongeveer driehonderd soorten waterkevers voor, verdeeld over twaalf families.

Een van de twaalf families is de familie van de waterkruipers (Hydraenidae), waarvan er in ons land 33 soorten bekend zijn. De habitat van de pas ontdekte soort bestaat uit stromende wateren en dikwijls zijn dat beboste poeltjes met een bron en moerasjes in beekdalen.

In de Wissenbeemd, een poel met weinig oevervegetatie in een moerassig deel van de vallei van de Begijnenbeek, werden de zes mannetjes en twee vrouwtjes gevonden tussen de afgevallen bladeren. Op de oever werden ook nog vijf loopkeversoorten aangetroffen die allemaal als zeldzaam bestempeld worden op de Rode Lijst.