Ook Waalse begroting heeft een overschot

Franstalig België heeft zijn begrotingen voor 2014 afgerond. Het Waals Gewest boekt voor volgend jaar een overschot, en dat moet het tekort compenseren van de Franse Gemeenschap, die altijd in geldnood zit. Ook Brussel doet een inspanning.
Waals minister-president Demotte zegt dat het geen gemakkelijke keuze is geweest.

Wallonië stelt voor 100 miljoen euro investeringen uit, zal voor 260 miljoen besparen in de eigen departementen en de administratie en verkoopt bezittingen zoals het netwerk van glasvezelkabels om aan geld te komen. De geplande vliegtuigtaks van 3 euro/biljet komt er dan weer niet, wel een belasting op windmolens en gsm-masten.

Franstalig België stond onder druk van de federale regering. Om een Europese boete te vermijden, eist die voor 2014 een begroting in evenwicht van alle deelstaten. Dat evenwicht is er nu via een tekort en twee overschotten.

De Franse Gemeenschap, bevoegd voor Cultuur en Onderwijs in Franstalig België, heeft een tekort van 92 miljoen. Dat wordt gecompenseerd door het Waals Gewest dat een overschot heeft van 86 miljoen. Voor de resterende 6 miljoen werd er hoopvol naar Brussel gekeken. Geld doorsluizen zoals de Franse Gemeenschap vroeg, wou Brussel niet doen. Maar Brussel boekte zelf een klein overschot van 6 miljoen. Voor Europa telt dat mee om het totaal in evenwicht te krijgen.

aals minister-president Rudy Demotte zegt dat het geen gemakkelijke keuze is geweest, "maar als we een begroting in evenwicht willen, hebben we geen keuze".