Slechts vijf nieuwe priesterkandidaten in Vlaanderen

In Vlaanderen starten dit jaar slechts vijf nieuwe kandidaten met de priesteropleiding. Het bisdom Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel hebben elk twee kandidaten, het bisdom Antwerpen één, de bisdommen Gent en Hasselt geen. Alles samen zijn momenteel 21 Vlaamse seminaristen in opleiding.

Inmiddels is het een topprioriteit voor aartsbisschop André-Joseph Léonard om nieuwe priesterkandidaten in het buitenland te werven die na hun wijding in het aartsbisdom werkzaam zullen zijn. De meeste Vlaamse bisdommen zien de inschakeling van buitenlandse priesters evenwel niet zitten.