Studente belandt in coma na doop

Een eerstejaarsstudente dierengeneeskunde aan de universiteit van Luik (ULg) is zondag in het ziekenhuis opgenomen na een studentendoop. Het meisje, een Française, leed aan een hersenoedeem waardoor ze in een coma is beland. Dinsdag was ze weer bij bewustzijn, maar ze was nog niet in staat om ondervraagd te worden door de politie. De universiteit reageert "verbijsterd" op het nieuws en engageert zich om de ouders volledig bij te staan.

De doop vond vorig weekend plaats in de streek van Marche-en-Famenne, in Luxemburg.

Als proef moest ze zoveel mogelijk water drinken. Toen ze aangaf dat ze niet meer kon, mocht ze van de doopmeesters stoppen op voorwaarde dat ze een verklaring ondertekende waarin ze afstand deed van de doop. Hierdoor bleef het meisje drinken met alle gevolgen van dien.

Universiteit: "Zullen ouders volledig bijstaan"

De decaan van de faculteit dierengeneeskunde is op de hoogte gebracht van de feiten. De vader van het slachtoffer heeft een klacht ingediend wegens onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen.

In een reactie laat de universiteit van Luik weten "verbijsterd" te zijn door de feiten. De universiteit verbindt er zich toe om de ouders van de studente volledig bij te staan in de stappen die ze zullen ondernemen, juridische stappen inbegrepen.

De universiteit wijst er ook op dat alle doopcomités vorig jaar een charter hebben ondertekend, maar stelt tegelijk vast "dat de vruchten van de pogingen tot sensibilisering nog niet geplukt kunnen worden".

De verantwoordelijken van de doopcomités zullen de komende dagen samengeroepen worden om hen op hun verantwoordelijkheid en verplichtingen te wijzen. De universiteit zal naar eigen ook "alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat dergelijke onaanvaardbare ongelukken nog zouden gebeuren".

"Geen officiële doop"

Bij de studentenvereniging van de diergeneeskunde is dan weer te horen dat het ongeluk niet tijdens een officiële doop is gebeurd, maar tijdens een weekend dat georganiseerd werd door de nieuwe studenten zelf en hun peters en meters.

Omdat de studente geen bier wilde drinken, dronk ze water tijdens het spelletje, laat Emmanuel Achard, de voorzitter van de studentenvereniging weten. "Zodra de aanwezigen merkten dat ze niet meer bij bewustzijn was, hebben ze een ambulance gebeld. Niemand heeft haar verplicht om te drinken", benadrukt hij.

Achard betreurt het ongeluk en wijst er op dat de peters en meters in september nog een EHBO-cursus hebben gevolgd.