Verkiezingen vallen zeker samen in 2014

De Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden heeft ingestemd met samenvallende verkiezingen in 2014. De federale legislatuur duurt voortaan vijf jaar en de verkiezingen vallen samen met de Europese verkiezingen. Daarmee duurt een federale legislatuur zo lang als de legislatuur in de deelstaten. Zoals verwacht werden de teksten goedgekeurd door de institutionele meerderheid. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

Voor de verkiezingen van 2014 is de zaak eenvoudig: er komen samenvallende verkiezingen voor de Kamer, Europa en de deelstaten. De legislatuur van de Kamer wordt van vier op vijf jaar gebracht, zodat deze in principe voortaan samenvallen met de Europese verkiezingen. Bij vervroegde ontbinding van de Kamer duurt de nieuwe federale zittingsperiode slechts tot aan de eerstvolgende Europese verkiezingen.

De Senaatscommissie buigt zich momenteel over de cluster "constitutieve autonomie". Door de zesde staatshervorming krijgen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap dezelfde constitutieve autonomie als de andere deelstaten. Voor Brussel gelden evenwel bijzondere regels voor het garanderen van de waarborgen voor de Nederlandstalige en Franstalige taalgroep.

Terwijl de federale legislatuur op vijf jaar gebracht wordt, krijgen de deelstaten het recht om na de verkiezingen van 2014 de verkiezingsdatum en duur van de legislatuur aan te passen. Daarvoor is echter nodig dat er na de verkiezingen van 2014 nog een bijzondere wet wordt aangenomen, en dat daarna de betrokken deelstaat nog een decreet of ordonnantie met een tweederdemeerderheid (en een meerderheid in beide taalgroepen in Brussel) aannemen.

REPORTERS