Vlokreeft Eurythenes gryllus bestaat uit 9 soorten

Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) hebben samen met Duitse collega's ontdekt dat de vlokreeft Eurythenes gryllus, die in de diepzee leeft, eigenlijk bestaat uit een complex van negen verschillende soorten.

Hun bevindingen staan in het online wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

De vlokreeft kan tot veertien centimeter groot worden en leeft vermoedelijk in alle diepe oceanen ter wereld, tot een diepte van bijna 8.000 meter.

Met een zogenoemde 'integratieve taxonomische studie', gebaseerd op moleculaire (op het DNA gesteunde) en morfologische (op uiterlijke kenmerken steunende) gegevens, kon een onverwacht groot aantal nieuwe soorten aan het licht worden gebracht.

"Deze vlokreeft bleek in feite een complex van minstens negen verschillende soorten te zijn met verschillende verspreidingen in geografie en diepte", zo zegt Charlotte Havermans van het KBIN. "Verschillende soorten lijken slechts in één enkele zone tussen 3.000 en 6.000 meter diepte voor te komen. Alleen de soort die het dichtst aanleunt bij het morfologische type waarop de beschrijving van de Eurythenes gryllus is gebaseerd, komt voor zowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke IJszee." (Soorten worden wetenschappelijk beschreven aan de hand van een morfologisch type, een soort standaard voor de soort).

Net dat laatste is opmerkelijk. Het is de allereerste keer dat een met het blote oog waarneembare ongewervelde in de diepzee in beide poolgebieden gevonden werd.

Het KBIN merkt op dat met de bevindingen een aantal zienswijzen rond de verspreiding van diepzeesoorten in vraag wordt gesteld en dat de biodiversiteit van de diepzee nog steeds onderschat wordt. Vlokreeften vormen, samen met zeekomma's, een kleine kreeftachtige, het basisvoedsel van vele vissoorten en zijn dus een belangrijke schakel in de voedselketen.