30% stelt woonproject uit door onzekerheid woonbonus

Meer dan 30 procent van de Belgen met concrete bouwplannen stelt dat project uit omdat het systeem van de woonbonus mogelijk hervormd wordt na de verkiezingen in 2014. Dat blijkt uit een enquête van Batibouw bij meer dan 3.300 Belgen.

Na de verkiezingen van 2014 zal de fiscale aftrek van het woonkrediet niet langer een federale bevoegdheid zijn, maar een gewestelijke. Hoe Vlaanderen, Brussel en Wallonië dat in de praktijk gaan invullen, is nog niet helemaal duidelijk waardoor kandidaat-bouwers en -verbouwers met heel wat vragen blijven zitten.

Meer dan 30 procent van de ondervraagden stelt in afwachting van meer duidelijkheid alvast zijn concrete plannen uit. En meer dan 50 procent geeft aan dat de plannen misschien niet zullen doorgaan als de hervorming er komt.

Over de mogelijke impact op de woningprijzen van een eventueel ingekrompen woonbonus zijn de meningen sterk verdeeld. 32 procent van de Nederlandstaligen verwacht dat in dit scenario de woningprijzen zullen dalen of op zijn minst minder snel zullen stijgen. 39 procent denkt van niet. Bij de Franstaligen voorspelt 40 procent een lagere of stabielere woningprijs bij een correctie van de woonbonus, tegenover 37 procent die het tegendeel verwacht.

Geert Maes, algemeen directeur van Batibouw, roept alle regio's op om na de verkiezingen zo snel mogelijk werk te maken van het dossier. Duidelijkheid op korte termijn is een absolute noodzaak, aldus Maes, die verwacht dat het voor eventuele echte wijzigingen aan de hypothecaire aftrek hoogstwaarschijnlijk wachten is tot begin 2015.