"ACW betaalde onterecht geen belastingen op 8 miljoen"

De bijzondere belastinginspectie (BBI) vindt dat een vennootschap van de christelijke arbeidersbeweging ACW te weinig belastingen heeft betaald op de 8 à 10 miljoen euro die de winstbewijzen van Dexia jaarlijks opbrachten. ACW-voorzitter Patrick Develtere is niet gelukkig met het publiek maken van het rapport van de BBI maar zegt dat zijn organisatie de belastinginspectie van antwoord zal dienen. "Laten we de kalmte bewaren en in alle rust onderhandelen met de BBI."

Het ACW heeft jarenlang een vergoeding ontvangen van Dexia voor klanten die de bank had aangebracht. Via de techniek van winstbewijzen ontving het ACW jaarlijks 8 à 10 miljoen euro. Dat geld ging naar de vennootschap "Sociaal Engagement" van het ACW.

Zo'n 100 personeelsleden van het ACW kregen hun loon van deze vennootschap, en daar heeft de BBI vragen bij. Die vindt dat het ACW-personeel niet zomaar op de loonlijst van een sociale vennootschap kan staan omdat de vennootschap mogelijk niet dezelfde doelstellingen heeft als het ACW.

"Klopt niet", stelt Develtere (kleine foto). "De cvba Sociaal Engagement is indertijd gecreëerd om de doelstellingen van het ACW te realiseren. De cvba is 13 jaar geleden opgericht en zowel in 2003, 2006 als 2009 heeft de fiscus het systeem aanvaard. Die mensen werken wel voor het ACW en de mensen van het ACW werken dagdagelijks rond sociale projecten in de buurten. We zullen dat het BBI ook proberen duidelijk te maken."

De BBI stelt ook vragen bij het gebruik van "definitief belaste inkomsten" op de winstbewijzen. Het ACW zegt dat er daarop bij Dexia al belastingen betaald zijn en dat het ACW dan geen tweede keer belastingen moet betalen. De BBI stelt daarbij de vraag of de vennootschap "Sociaal Engagement" eigenaar is van de winstbewijzen. Dat bepaalt of er belastingen verschuldigd zijn of niet. Volgens Develtere is de vennootschap wel degelijk eigenaar en is dat vroeger ook zo besproken met de fiscus.

De BBI gaat er alvast vanuit dat er wel degelijk belastingen verschuldigd zijn op de opbrengsten van de winstbewijzen. In 2010 brachten die 8 miljoen op, daarop zou een derde belastingen betaald moeten worden. De BBI kan ook tot drie jaar terug gaan. De christelijke arbeidersbeweging heeft nu een maand de tijd om te antwoorden op de vragen van de BBI en tegenargumenten te geven.

N-VA blijft bij beschuldigingen

Intussen loopt ook nog een klacht tegen de N-VA en haar Kamerlid Peter Dedecker. Die had het ACW beschuldigd van onder meer belastingfraude, schriftvervalsing en misbruik van vennootschapsgoederen. Develtere wijst erop dat de BBI lang niet zover gaat als de N-VA. "Zij spraken van schriftvervalsing, belangenvermenging, misbruik van vennootschapsgoederen, diefstal en zelfs chantage. Dat zijn zaken die we niet terugvinden bij de de BBI."

N-VA-Kamerlid Dedecker (kleine foto) blijft echter bij zijn beschuldigingen. "Het is toch wel duidelijk dat de BBI, net zoals ik, zegt dat er heel wat malversaties waren bij het ACW. "Dedecker ontkent ook dat de BBI minder ver gaat dan de N-VA. Het onderzoek naar schriftvervalsing gebeurt door het parket en niet door de belastinginspectie, zei hij "De ochtend" op Radio1. Hij wil nu inzage krijgen in het rapport van de BBI.

Aangezien Dedecker het rapport nog niet heeft kunnen inkijken, vindt hij het moeilijk om te reageren op het nieuws dat de BBI het ACW een "bericht van wijziging" verstuurd heeft. Maar het is voor hem duidelijk dat de BBI ernstige vragen heeft bij de fiscale praktijken van het ACW. Dedecker vindt het vreemd dat ACW-voorzitter Develtere dit normaal vindt voor een sociale beweging en betreurt dat er geen transparantie gegeven wordt over "de fiscale strapatsen" van het ACW.

De N-VA'er wijst er ook op dat de BBI zich geconcentreerd heeft op 2010, terwijl normaal de laatste drie jaar onderzocht worden. Als er aanwijzingen zijn voor fiscale fraude kan er teruggegaan worden in de tijd, wat de BBI ook van plan lijkt, leidt Dedecker af uit de krantenberichten. Voor Peter Dedecker is het van belang dat het ACW als sociale organisatie correct belastingen betaalt, en dat het het spaargeld aan de bedrogen aandeelhouders terugbetaalt.

Dedecker wil het BBI-rapport ook inkijken wegens de klacht die het ACW tegen hem heeft ingediend. Deze klacht vindt hij overigens een zeer slecht signaal en een afschrikkingsmiddel voor collega's die wanpraktijken aan de kaak willen stellen.