"Brussel behoort de Brusselaars toe, niemand anders"

De staatshervorming zal Brussel verder uitbouwen tot een volwaardig gewest. Brussel staat op zich en behoort niet toe aan deze of gene gemeenschap in ons land, "Brussel is van de Brusselaars". Dat heeft minister-president Rudy Demotte gezegd in zijn toespraak naar aanleiding van het feest van de Franse Gemeenschap vandaag.

De officiële naam van de Franse Gemeenschap is sinds enkele jaren de Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), een benaming waarmee Walen en Franstalige Brusselaars beter hun onderlinge verbondenheid willen tonen. Brussel is ook het "thema" van de speeches ter gelegenheid van de feestdag.

Brussel en Wallonië kunnen niet naast elkaar bestaan, zegt parlementsvoorzitter Jean-Charles Luperto (PS). "Als we de FWB morgen afschaffen, zou er meteen een nieuwe complexe administratieve structuur moeten komen om de solidariteit tussen Wallonië en Brussel te organiseren".

Minister-president Rudy Demotte (PS) had het vooral over de staatshervorming en de nieuwe bevoegdheden die de Franse Gemeenschap krijgt, onder meer rond kinderbijslag en gezondheidszorg. Volgens Demotte bevestigt de staatshervorming ook dat Brussel een volwaardig gewest is, evenwaardig aan Vlaanderen en Wallonië.

"Ik herhaal, de evidentie is dat Brussel geen enkele gemeenschap toebehoort, maar wel van de Brusselaars is. Brussel is een evenwaardige gesprekspartner van de naburige gemeenschappen, met respect voor zijn statuut."

Feest met Stromae

Het feest van de Franse Gemeenschap is afgesloten met vier gratis concerten op de Grote Markt in Brussel.

Vooral Stromae lokte erg veel volk, zodat de politie de Grote Markt al rond 19 uur moest afsluiten. Toen was het maximum aan mensen dat toegelaten werd, 6.000, al bereikt. De overige belangstellenden konden het optreden volgen op een groot scherm aan de Munt.

De Franse Gemeenschap van België viert elk jaar op 27 september zijn officiële feestdag, de dag waarop de Nederlandse soldaten in 1830 zich terugtrokken uit Brussel, waar ze strijd leverden tegen de Belgische patriotten.