"Control-Alt-Delete was een vergissing"

Bill Gates, de oprichter van Microsoft, heeft zich tijdens een vragenuurtje op Harvard verontschuldigd voor de toetsencombinatie Control-Alt-Delete. Volgens Gates had de toetsencombinatie vervangen kunnen worden door 1 toets, maar zag de ontwerper van het toetsenbord dat niet zitten.

Intussen bestaat de toetsencombinatie nog steeds. Ze wordt gebruikt om de pc te vergrendelen en om er opnieuw toegang toe te krijgen.

David Bradley, de ontwerper van de eerste IBM-computers, zegt dat hij de combinatie in 1981 ontwikkelde. "Oorspronkelijk gingen we de toetsencombinatie alleen intern gebruiken in de ontwikkelingsfase. Maar toen ontdekten de software-ontwikkelaars de combinatie en zij vonden het een handige manier om aan een buitenstaander uit te leggen hoe je een programma moest opstarten. Plaats de diskette in de computer, druk Control-Alt-Delete, en op een magische manier start je programma."