"Niet gesnoeid in erfgoedbudget zoals in Nederland"

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) de indeling en subsidiëring van de op Vlaams niveau erkende musea goedgekeurd. Eenentwintig musea, waarvan drie nieuwe, worden ingedeeld bij het Vlaamse niveau en ontvangen samen een jaarlijkse werkingssubsidie van 8.122.000 euro. Schauvliege is blij dat er niet gesnoeid is in het budget, de erfgoedsector betreurt dat er geen verhoging van het budget is gekomen.

De Vlaamse regering heeft voor de komende vier jaar een werkingssubsidie van 8.122.000 euro uitgetrokken voor 21 musea in Vlaanderen. Het budget is niet gedaald tegenover de vorige beleidsperiode, maar er is ook geen - door de sector gehoopte - verhoging opgenomen in de Vlaamse begroting.

Om ingedeeld te kunnen worden bij het Vlaamse niveau moeten de musea aan een aantal kwaliteitseisen beantwoorden. Pas dan komt men in aanmerking voor het ontvangen van werkingssubsidies voor de volgende beleidsperiode. Eenentwintig musea waarvan drie nieuwe (het MAS in Antwerpen (foto), M in Leuven en het STAM in Gent) voldoen aan die kwaliteitseisen.

Bij de toekenning van de subsidiebedragen heeft de Vlaamse regering zich, binnen de beschikbare middelen, gebaseerd op het advies van de bevoegde beoordelingscommissie en het agentschap Kunsten en Erfgoed.

De beoordelingscommissie groepeerde de kwaliteit van de aanvragen in drie groepen: "zeer goed", "goed" en "voldoende, met aandachtspunten". Enkel de musea die "zeer goed" aan de beoordelingscriteria beantwoorden, zien hun werkingssubsidies stijgen. Drie samenwerkingsverbanden ontvangen met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties 470.000 euro.

"Niet gesnoeid zoals in Nederland en Frankrijk"

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege verdedigt de beslissing die is genomen in de Vlaamse regering in "Terzake". "De sector had een verhoging van het budget van 2,4 miljoen euro gevraagd, maar in de Vlaamse begroting van vorige week hebben we 700 miljoen moeten besparen. We hebben keuzes gemaakt en geen verhoging voor cultureel erfgoed doorgevoerd. Het bedrag voor cultureel erfgoed is wel geïndexeerd naar 8,1 miljoen euro", aldus Schauvliege.

De minister wijst er op dat er in Vlaanderen niet drastisch gesnoeid is in het budget, zoals wel gebeurd is in Nederland en Frankrijk. Ze geeft wel toe dat er verschillende musea minder werkingsmiddelen zullen krijgen.

Patrick Allegaert (foto) van de Adviescommissie Cultureel Erfgoed van het Vlaams Parlement betreurt de status quo. "Het is een zwarte dag voor de sector van het erfgoed en de musea in Vlaanderen. De laatste maanden was er een heel gefundeerde hoop dat er een verhoging zou zijn van de middelen, maar het is een status quo. Een aantal musea gaat er eigenlijk op achteruit. Er was een open kans om een doelpunt te scoren, maar dat is niet gebeurd", aldus Allegaert in "Terzake".

Ook Groen spreekt van een gemiste kans. Volgens Vlaams parlementslid en cultuurspecialist Bart Caron trekt de regering onvoldoende middelen uit. "De Vlaamse musea krijgen subsidies die te vergelijken zijn met die van een klein theatergezelschap. De kloof tussen de kunsten en het erfgoed wordt nu nog groter", aldus Caron.