"Veto in Syrië moet veto tegen tirannen en hun misdaden zijn"

"Als we een veto moeten stellen in Syrië, is het een veto tegen tirannen en hun misdaden." Dat heeft premier Elio Di Rupo (PS) gezegd in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in New York. Di Rupo eiste ook dat de internationale inmenging in Congo stopt. Hij pleitte er voorts voor het internet beter tegen spionage te beschermen en bevestigde het Belgische engagement in internationale samenwerkingsverbanden.

Afgelopen nacht heeft premier Di Rupo de leden van de VN toegesproken tijdens de 68e Algemene Vergadering in New York. Daarin had hij het onder meer over het conflict in Syrië. Daarbij trok hij de parallel met WO I in België. "Het was in mijn land dat voor de eerste keer chemische wapens in een conflict werden ingezet tijdens WO I in Ieper", zei hij.

"Bijna 100 jaar later worden duizenden Syriërs door datzelfde leed getroffen en dat ondanks het internationale verdrag van 1925 waarin elk gebruik van chemische wapens werd verboden. Van Ieper tot Damascus: de geschiedenis van de wereld is een gedeelde geschiedenis. Als we een veto moeten stellen in Syrië, is het een veto tegen tirannen en hun misdaden." Daarmee verwees de premier naar het veto dat Rusland en China in de VN-Veiligheidsraad stellen tegen een militaire interventie in Syrië.

"De territoriale integriteit van Congo moet worden gerespecteerd"

Een ander deel van zijn toespraak wijdde Di Rupo aan het conflict in Oost-Congo waar inwoners sinds jaren worden blootgesteld aan moorden, verkrachtingen, gedwongen rekrutering van soldaten, plunderingen en gedwongen verplaatsingen.

Buurland Rwanda en in mindere mate Oeganda worden ervan beschuldigd de rebellen van M23 in de streek te ondersteunen. Di Rupo eiste daarom formeel dat de internationale inmenging in Congo stopt. "De territoriale integriteit van Congo moet worden gerespecteerd", zei hij. Tegelijk drong hij er bij de regering in Kinshasa op aan de rechtstaat in het hele land te herstellen en de politie en het leger te hervormen.

De inspanningen die de VN onder leiding van secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft genomen om de vrede in de regio te herstellen, konden op veel lof van de premier rekenen. Hij toonde zich voorts hoopvol dat het vredesakkoord van Addis Abeba dat op 24 februari in ons land werd ondertekend perspectieven biedt voor de stabiliteit in de hele regio.

"Geen instrument voor een onzichtbare oorlog"

Di Rupo ging door met een pleidooi voor een betere bescherming van het internet tegen spionage door middel van een internationaal verdrag. Daarmee steunde hij de oproep die de Braziliaanse president Dilma Rousseff afgelopen dinsdag lanceerde.

"Mogen we in naam van de veiligheid en van de strijd tegen het terrorisme, twee fundamentele principes voor alle mensen, inbreuken plegen tegen de bescherming van het privéleven?", vroeg de premier zich af. "Het internet mag geen instrument zijn om een onzichtbare oorlog te voeren. Het moet juist voor iedereen een middel zijn om zich te ontwikkelen. Een plaats waar iedereen in vrede en in alle veiligheid kan communiceren."

"Vrede is een collectieve verantwoordelijkheid"

Di Rupo besloot zijn toespraak door het Belgische engagement in internationale samenwerkingsverbanden te bevestigen. "Niemand is in staat alleen een hongersnood op te lossen. Niemand kan alleen een tiran stoppen. Vrede is een collectieve verantwoordelijkheid. We kunnen daarom enkel maar samenwerken om de levensomstandigheden van de mensheid te verbeteren."

"Daarom is België politiek, financieel en soms ook militair geëngageerd. We menen dat de "verantwoordelijkheid om te beschermen" ook een van onze verantwoordelijkheden is." Daarmee verwees Di Rupo naar de "responsibility to protect", een doctrine die door de VN in 2005 werd goedgekeurd en dat stelt dat de lidstaten hun inwoners moeten beschermen tegen genocides, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en etnische zuiveringen. In dat kader kondigde Di Rupo aan dat volgend jaar in Brussel een internationale conferentie plaatsvindt over de preventie van genocides.